7.10.2020

Galleri Onsdag

Galleri Onsdag äger rum den första onsdagen varje monad under vår och höst. Höstens 2020 Galleri Onsdagar äger rum 2.9., 7.10., 4.11. och 2.12. Läs mera om Galleri Onsdag (på finska) här.

Forum Box deltagar i Galleri Onsdagar hösten 2020, och under Galleri Onsdagar är vi öppet  kl 12 – 20.

7.10. Galleri Onsdag program:

KIRSI MIKKOLA – INCUBATOR, A BIT MORE SOUL

Mediabox: NINA LASSILA – VERKET

Fasad: MIKA HELIN – OMAKUVA

Vi bjuder på varma drycker till konstupplevelser. Välkommen!