14.10. — 6.11.2022

Timo Bredenberg:
Legacy

Legacy (2022)

Animeringen med fotogrammetri beskriver stadierna av rivningen av den tidigare regeringskanslibyggnaden. Ändamålet med huset, som stod färdigt i början av 1980-talet, förnyades senare för att möta behoven hos 2000-talets arbetare. Utöver detta arv är namnet Legacy en term som används inom programmering. Det innebär att lagra föråldrad kod i programvara. Äldre kod är ofta svår att ersätta med nyare kod. Verkets audiovisualitet berör estetiken hos Windows-operativsystemen på 80- och 90-talen. Ljudbilden av stycket använder sig av erans typiska datorljud.

www.timobredenberg.com