11.2. — 6.3.2022

Annette Arlander:
DEAR DECEASED

  • Annette Arlander: Dear Deceased

Dear Deceased – Kära avlidne

Det här brevet till en död gran skrevs på engelska medan jag satt på dess stam 29.9.2020 i skogen nära Mustarinda huset på Paljakkavaara i Kajanaland. Efter att ha läst upp och spelat in brevet bifogade jag det som en berättarröst i början av videon som skildrar skrivandet.

Verket gjordes under ett Mustarinda residens som en del av projektet Möten med betydande och obetydliga träd, med stöd av Finska Kulturfonden. Namnet syftar på Thomas Pakenhams fotografibok Meetings with Remarkable Trees (1996) och projektet är ett slags motvikt till den genom att ifrågasätta vad som är betydande och anmärkningsvärt och vad som är obetydligt. Medium här är dock inte fotografi utan uppträdanden för video och en inspelad berättarröst. Även om vi ofta varnas för att inte se skogen för träden, beaktar jag i det här projektet den motsatta faran, att inte se träden för skogen, och fokuserar på enskilda träd. 

Flera verk skapade i sammanhanget visas i den övre delen av galleriet.

Projektets engelskspråkiga blog och arkiv på RC-platformen bjuder på exempel och processdokumentationer
Blog https://meetingswithtrees.com
Arkiv https://www.researchcatalogue.net/view/761326/761327

Kära avlidne, 2020
6 min 26 sek
16:9, stereoljud
Språk: engelska
Filminspelning, föreställning, text, röst, edit: Annette Arlander


Annette Kristina Arlander, född 1956 i Helsingfors, där hon lever och arbetar. Konstnär, forskare och pedagog, hör till pionjärerna för performance konst i Finland och föregångarna för konstnärlig forskning. Examen från regilinjen vid Teaterhögskolan 1981, doktor i teaterkonst 1999. Professor i performance konst och teori på Teaterhögskolan 2001-2013. Professor i konstnärlig forskning på Konstuniversitetet i Helsingfors 2015-16. Professor i performance, konst och teori vid Stockholms Konstnärliga Högskola 2018-2019. AVEK priset för mediakonst 2014, Statspris för multikonst 2018.

https://annettearlander.com/bio/cv-pa-svenska-sve/