28.5. — 20.6.2021

Iona Roisin:
Compliance

  • Iona Roisin – Compliance, 2020

Rörlig bild, 00:14:40, 2020
Filmning, manus, redigering: Iona Roisin
Hydrofoninspelningar: Daniel Clark

Compliance är en poetisk undersökning av hur trauma ekar genom tid. En röst talar, ibland sjunger den, ibland lyckas den inte tala. Den försöker ta sig an olika punkter i vilka olika förvirringar möts och knyter samman i en distinkt kedja eller krusning. När en diskussion om trauma inte är koncentrerad på anledningen kan efterdyningarna bli synliga. Här får vattnet bära en återblick genom tid, speglar och fönster, genom mellanrum och tomma fläckar. Som en slags portal genom vilken kroppsliga bevis materialiseras. Rösten är sansad, den kartlägger och granskar, den ser till tonåringar, till förorter, till mellersta England, till queera framtider, till läkande.

Tack till Aino, Elisa, Kaino och Shia för er feedback på olika versioner av detta verk.

Om du vill se verket med engelska undertexter var god och maila ionaroisin(at)gmail.com


Iona Roisin (f. 1989) är en brittisk konstnär baserad i Helsingfors. Hon arbetar med rörlig bild och text, i sin praktik intresserar hon sig för svårigheter, intimitet, misslyckanden och språkets ineffektivitet.

Roisins videoverk har visats i London, Helsingfors, Zagreb, Seoul, Leiden, Brest, St. Petersburg och Tallinn. Hon är publicerad och kommer publiceras i Fourteen Poems (UK), Astra (FIN) och Zelda Mag (FIN)