11.3. — 3.4.2022

Hanne Ivars:
Dakini styrka

 • Andning, 2022
  rörliga skulpturer, bord

 • Ärkeängel Gabriels stol, 2022
  Installation, stol, estrad, animation

 • Tomhetens visdom, 2022

  installatiom, animationer, monitorer, läktare

 • Tänkande, 2020

  animation

Min utställning på galleri Forum Box har kommit till genom att undersöka meditation. Studier i meditation har lett till en viss förståelse av tomhet. Ett uttryck för tomheten är: Du finns inte, men det betyder inte att du inte finns.

Det finns inget permanent jag. Buddha undervisade, ”Formen är tom. Tomhet är form”. Det är inte lätt att förstå vad tomhet är, vårt konceptuella tänkande räcker inte till. Eftersom ingenting existerar som vi tror, betyder det bland annat, att ingenting är permanent och att allt går att ändra på eller kan förändras.

Den som mediterar vill nå sitt visa sinne; den som vet eller den som observerar. Det finns olika uttryck för detta. Det är vårt visa sinne som vi aktiverar genom meditation. Detta visa sinne är närmare oss än vi tror; alla har vi ett vist sinne. Den som mediterar accepterar allt som kommer i hens väg. Alla känslor upplevs, även om det innebär svåra känslor. Att uppleva känslor är vägen till att växa. I meditation strävar man efter att förstå sinnet: genom meditation kan man följa med hur känslor och tankar dyker upp ur och försvinner in i tomheten.

En Dakini är en visdomens kvinnliga budbärare. Ordet Dakini betyder himmeldansare. Dakini styrka är en feminin kraft. Den finns i oss alla, oavsett kön. Genom meditation kan man väcka sin Dakini styrka. Med Dakini styrka kan man komma i direkt kontakt med visdomen. Det betyder att människan kan fungera som kanal mellan visdom och människa. Det är intressant att Dakini styrka är vår feminina kraft. Om denna vår inneboende kvinnliga kraft skulle väckas till liv, skulle också det hur allt går till på vår planet se mycket annorlunda ut.

Människan tenderar att agera utifrån sitt ego. Det är mer acceptabelt att vara i ego sinnet än i det visa sinnet. Det betyder att människans egna önskningar och reaktioner påverkar hens val. Egot ser på världen dualistiskt; Jag vill. Det leder till en upplevelse av separation från andra människor och världen. Det visa sinnet utgår från det som är bäst för alla; genom synvinkeln allt är ett. Dessa sinnen är lätta att urskilja, medvetandegöra, se och uppleva i meditation.

Jag började meditera 2013. Verken i utställningen berättar om mina meditativa upplevelser. Min väg har varit magisk och underbart ofattbar. Jag har fått uppleva kontakt med visdom och änglar och jag har fått växa. Jag lär mig leva efter Shantidevas bok, The Way of the Bodhisattva. Och jag får utöva tibetansk buddhistiska meditationsövningar: Shamatha, Vipassana, Mahamudra och Dzogchen. På retreater har jag fått lära mig olika tekniker för självläkning.

Verken är installationer, färg och ljus animationer och rörliga skulpturer. Ett performance verk ger prov på Dakini styrka och visas vid utsatta tider i galleriet.

Hanne Ivars (1968) tog sin magister examen vid Bildkonstakademin (BiM 1998). Det mänskliga sinnet, människans andliga och inre värld är Ivars främsta intresseområden. Ivars verk handlar om olika lösnings- och påverkningskedjor. Vem eller vad styr våra liv? Ivars senaste separatutställningar visades på galleri Sculptor (2017) och Glo galleriet (2014).  Hon har även deltagit i utställningar på galleri Lapinlahti i Helsingfors och Gyeonggi Museum of Modern Art i Korea. Pro Artibus samlingspublikation om arbetet Power & Glory utkom 2018.

Mediabox