11.3. — 3.4.2022

Leena Lehti:
Taiga

Elegi för barrskog.

På grund av klimatförändringen flyttas växtlighetszonerna norrut och barrskogen som vi känner den förändras och försvinner.

Taiga är skapad på 16mm film utan kamera. Verket kombinerar handritad animation med små bitar av växter och mossa som är plockade från taigan.

………

År: 2021

Originalmaterial: kameralös 16mm film

Längd: 2 min 41 sek

Bildförhållande: 4:3

Ljud: stereo


Leena Lehti (f.1979) är en Tammerforsbaserad mediakonstnär. Lehti är intresserad av människans komplicerade relation till sin omgivning, natur och egna kropp. I sin konst utnyttjar hon gamla hantverksliknande filmtekniker i kombination med digitala videor och fotografier. Lehti har en examen i Medianomi (TAMK) och Master of Arts (Aalto-Universitetet). Hennes verk har presenterats på screeningar, konstutställningar och festivaler i Finland och utomlands.

www.leena.lehti.org