8.9. — 1.10.2023

Teemu Saukkonen:
Moments of Life

  • Foto: Anna Autio.

  • Foto: Anna Autio.

  • Foto: Anna Autio.

  • Foto: Anna Autio.

  • Foto: Anna Autio.

Temat och den drivande kraften för utställningen Moments of Life har utvecklats under flera år. Delvis har skapandet av målningarnas inspirerats av Teemu Saukkonens regelbundna resor under mer än ett decennium till Sydostasien, där förhållningssättet till djur som föda, exempelvis hundar och fåglar, är annorlunda än hos oss. 

Innehållet i målningarna rör sig på betydelsernas ”knivspets”, då djuren som hanterats av människan inte bara skildrar lidelse och livets slut, utan även föda. Naturstyckena som verkena gestaltar symboliserar avstående och oskuld, samt människans makt och alienationen från naturen.

Målningarnas icke-ursäktande realism och raka penseldrag utrycker ett hemlighetsfullt hot, men även hopp. Djuren är målade nästintill ”levande” genom en läcker färgbehandling, och deras överdrivna storlek antyder respekt för varje naturstycke. Den (sur)rationella tragedin utsmyckad med svart humor i verken är empatisk, och det är upp till var och en att bestämma hur en kompletterar (moments of life) målningarnas berättelser.  

Ladda ner utställningskatalogen (PDF)

 

Teemu Saukkonen (f. 1954) bor och arbetar i Tammerfors. Början på Saukkonens karriär årena 1978-1982 sammanföll med måleriets blomstringsepok. Rörelsen som hans konst representerar kallades neoexpressionism, vars stildrag var ett figurativt måleri och strävan efter ett känsloladdat individuellt uttryck. Ämnet för Saukkonen var till en början människan. Senare blev så kallade readymade-element och det icke-föreställande inslag del av hans verk. I början av 2000-talet utnyttjade Saukkonen gamla korsstyngnsarbeten i sina verk, genom vilka han återgick till den föreställande konsent. I Saukkonens nyaste målningar har ämnet varit livets sårbarhet och förgänglighet samt förhållandet mellan människan och naturen. Saukkonen har alltid använt sig av konstnärlig och samhällelig stimulus i sin egen konst.

Mediabox