10.3. — 2.4.2023

Pekka Niskanen
& Mohamed Sleiman Labat: NOMADIC SEEDS
Leonor Ruiz Dubrovin: BOLTHOLE
Jenni Haili:
Voyage Out

  • Leonor Ruiz DubrovinSelf Restraint (2023), 53 x 46 cm, oil on canvas

  • Jenni Haili: Voyage outFanny (2022), märkälevyambrotyypit, 24 x 18 cm

  • Photo: Mohamed Sleiman Labat

Leonor Ruiz Dubrovin Bolthole

BOLTHOLE: (gömsle, tillflyktsort) en plats dit en person kan fly och gömma sig.

Serien ”Bolthole” framställer olika porträtt och förkroppsliganden som undersöker inre dilemman och en önskan att återuppbygga sig själv. Utställningen reflekterar kring mitt intresse i hur jaget konstrueras och över de sätt som identiteter formas, inskränks eller förbättras under pågående relationer mellan människor.

Utställningens teman är mycket olika; den eviga metamorfosen av identiteten, individens osäkerhet i det moderna samhället, maskeraden som mänskligheten spelar för att vinna socialt godkännande samt den flyktiga känslan eller illusionen av triumf och prestige. Dessa och många flera teman behandlas i mina verk.

Verkhelheten formar ett fiktivt socialt scenario där olika roller och idealiserade identiteter ställs i relation med varandra och skapar en berättelse som går bortom verkligheten och manar fram en irrationell och drömlik existens.

Projektet stöds av Föreningen Konstsamfundet och Taike.


Jenni Haili Voyage Out

Utgångspunkten för Jenni Hailis fotoinstallation Voyage Out är hennes farfarsmors faster Fannys och gammelfaster Signes emigrationsresor till Amerika.

Fanny (f. 1894) var från Suurpero och Säiniö i landsbygdskommunen Viborg. Hon flyttade ensam vid 16 års ålder till New York, gifte sig och arbetade som hushållerska, mannen var till sjöss. I slutet av 1930-talet flyttade hon till Kalifornien, gifte sig två gånger och dog 1969 i Fresno.

Signe (f. 1902) kom från den motsatta sidan av Finland, västkusten från Kaskö och åkte via New York till Boston vid 25 års ålder. Hon hittade en svensk man, Alfred, som hon gifte sig med på Manhattan. Alfred arbetade också till sjöss. Deras sista bostad var i Malmö, Sverige.

I tidslinjerna som bildats av installationen, vid sidan av landskapsfotografierna tagna av Haili, flätas bilder från olika källor samman: från arkiv, webben, böcker och bilder skapade av program inom artificiell intelligens. Bilderna i verket är återfotograferade med hjälp av den historiska våtplåts-ambrotypmetoden.

Förverkligandet av arbetet har stötts av Kone-stiftelsen och Finlands kulturfond.

 

Jenni Haili (f. 1980) är en fotokonstnär som tog examen från fotografiprogrammet vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur. Centralt i hennes produktion är temat att gömma och presentera sig, samt fotografisk historia genom både teknik och innehåll. Hailis verk har visats på flera privat- och grupputställningar i Finland och utomlands. Utöver sitt konstnärliga arbete undervisar hon främst i analoga metoder för fotografi vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi i Helsingfors.


Pekka Niskanen & Mohamed Sleiman Labat Nomadic Seeds

Läs mera på finska eller engelska.

Mediabox