Pro Box rf.

Föreningens uppgift är att främja bekantskap med och utövande av samtidskonst samt att stimulera ett allmänt intresse för den samtida konsten.

Pro Box medlemmarnas huvudsakliga uppgift är att stöda Forum Box verksamhet och att sprida kunskap om det unika galleriets existens. Utöver detta har föreningen som mål att främja samtidskonsten, mångfalden av konstformer, icke-vinstdrivet konstutövande samt konstnärsdrivna verksamheter i Finland.

Genom Pro Box föreningens arbete samlas det in medel för att stöda konsten och underhålla Forum Box verksamheter.

Föreningen deltar även i diverse projekt inom införskaffandet av konst och producerar själva evenemang, såväl för medlemmar som för en bredare konstpublik.

Föreningen är politiskt obunden och dess medlemmar består av privata personer, samfund, organisationer och företag. Pro box medlemmarna är aktivt delaktiga i utvecklandet av galleriet Forum Box.

 

För mera information kontakta Forum Box verksamhetsledare Iina Koski: