PRO BOX rf.

Tycker du att Forum Box är ett utsökt galleri?

Är du intresserad av att delta i Forum Box verksamhet?

Vill du lära känna galleriets konstnärer?

Bli en del av vårt spännande team och stöd galleriets mångsidiga verksamhet!

Pro Box rf.

Föreningens uppgift är att främja kännande och utövande av samtida konst samt att stimulera ett allmänt intresse för samtida konst.

Pro Box medlemmarnas huvudsakliga uppgift är att fungera som stöd för Forum Box och sprida information om det galleriet. Utöver detta har föreningen som mål att främja olika konstgenrer i den samtida konsten, icke-vinstdriven konst samt konstnärsdriven verksamhet i Finland.

Med Pro Box föreningens verksamhet samlas det in pengar för att stöda Forum Box och konstnärlig verksamhet. Föreningen deltar även i processer inom införskaffandet av konst och producerar evenemang för medlemmar och en bredare konstpublik.

Föreningen är politiskt obunden och dess medlemmar består av privata personer, föreningar, organisationer och företag. Pro box medlemmarna är aktivt delaktiga i utvecklandet av galleriet Forum Box.

Vill du bli en Pro Box medlem?

Vad får du som medlem?

Forum Box är ett Helsingfors anrikaste gallerier. Som Pro Box medlem har du förmånen at vara delaktig i mångsidiga verksamheten.

Du får även följande förmåner:

  • under försäljning 10% rabatt på konstverk, böcker, kort etc.
  • årliga konstutflykter med andelslagets konstnärer
  • besök på konstnärernas ateljéer
  • inbjudan till vernissager och andra evenemang

Hur blir en medlem i föreningen?

Medlemskap

Du kan bli medlem genom att skicka dina kontaktuppgifter till föreningens sekreterare. Kom även ihåg att meddela din e- postadress för att få information om våra evenemang elektroniskt. Betala sedan medlemsavgiften till kontot: FI1212283000036036 (Nordea). Skriv i meddelandet namn på personen som ska bli medlem. En ny medlem betalar årsavgift för det pågående året.

Årsavgift för år 2020:

Medlemskap för en privatperson 25 €

Två medlemmar på samma adress 40 €

Ständig medlem 200 €

Stödmedlem 500 €

Välkommen med!

Pro Box styrelse 2018 – 19

Ordförande: Marianne Saarikko Janson
Reservordförande: Viivi Arela
Sabina Westerholm
Anna Airaksinen
Inkeri Kallio
Emilia Pennanen
Nina Toppila

För mera information kontakta Forum Box verksamhetsledare Iina Koski: