16.10.2020 — 17.1.2021

På galleriets fasad:
Pauliina Turakka Purhonen – Herbarium 2020, Skogstorp, Veckjärvi

Som en del av Forum Box nya utställningspolitik, har vi beslutat att visa konst även på galleriets utsida. Målet är att i fortsättningen årligen visa konst på galleriets fasad. På detta sätt kan konsten nå ut till publiken dygnet runt. Det andra konstverket inom Forum Box fasadprojekt är  Pauliina Turakka Purhonens konstverk Herbarium 2020, Skogstorp, Veckjärvi (2020).


Herbarium 2020, Skogstorp, Veckjärvi på Forum Box fasad 16.10.2020 – 17.1.2021

Hade tänkt mig ett annat herbarium- jag ville gå från Femkanten till Forum box och dokumentera blomningen i vägrenen och på kajerna. Vet att mycket växer där- trots kargheten. Gick sträckan i åratal, till gamla arbetsrummet på Busholmen. Blommorna gladde mig från tidig vår till långt in på hösten: rallarrosen sköt nya skott vartefter den mejades ner.

Koronan drev mig i karantän. Spenderade våren och sommaren på Skogstorp i Veckjärvi, Borgå. Gården blommade yvigt, från slutet av mars. Fortfarande blommar klockor och rosor. Har gjort mitt bästa för att hinna med i svängarna.

Blommor vänder sig mot solen och sluter sig när den går i moln. Molnen seglar i vinden, som vajar gräset och rör om i vyerna. Allt förändras i en fart, och vissnar. Man får sina minuter, försöker koncentrera sig. Tankarna vandrar i kapp med vinden. Familjen pockar på uppmärksamhet.

Byggnaderna är en välkommen motvikt: solida strukturer i det föränderliga. Men ljuset spelar spratt, vädret skiftar, jag målar kompromisser. Alla har brått i år, trädgården får klara sig själv. Under sommarens gång sjunker byggnaderna djupare in i grönskan. Om vi lämnade gården några år, skulle skogen sluka den.

Har målat sporadiskt de senaste åren, och det syns. Är stelbent i början, och alltför ivrig. Söndagsmålaren håsar iväg,  tappar greppet, och springer om sig själv. Ibland kommer lugnet, får en hastig glimt av vad målandet är som bäst.
Här är min sommar.

Tack Svenska Kulturfonden.