5.3. — 28.3.2021

Kristiina Mäenpää – MURTUMA
Hanna Råst – PERFECT VIEWS
Maija Blåfield – THE FANTASTIC

  • Maija Blåfield – The Fantastic, 2020

  • Maija Blåfield – The Fantastic, 2020

  • Kristiina Mäenpää – Murtuma, 2021

  • Kristiina Mäenpää – Murtuma, 2021

  • Hanna Råst – Missing point, 2021 ja Untitled film stills, 2020

  • Hanna Råst – Vertigo, 2021

  • Hanna Råst – Crumbles, 2021 ja Unidentified (I’m puzzled), 2021 ja You were pictured then, 2020

KRISTIINA MÄENPÄÄ – MURTUMA

Kristiina Mäenpääs verk observerar förhållandet mellan två- och tredimensionellt utrymme. Murtuma är ett rymdrelaterat installationsverk som sträcker sig mot gränserna och mellanrummen av motsatser.

Kärnan i arbetet är dialogen mellan konstruktion och förfall, och det materiella och det immateriella. Med sin materiella väsen upptar installationen hela utrymmet men dess kärna finns i frånvaro och tomhet mellan materialiteterna. Verkets delar sätter sig på plats, definierad av en slumpmässig uppdelning som ägde rum i arbetsprocessen.

Kristiina Mäenpää (f. 1990) är en bildkonstnär som arbetar i Helsingfors. Utställningen är en del av hennes magisteruppsats vid Konsthögskolan vid Helsingfors Konstuniversitet. Utställningen finansieras av Art Promotion Center och VISEK.


HANNA RÅST – PERFECT VIEWS

Verken i utställningen förstörs, går sönder, censureras eller saknar något väsentligt. Dessa konkreta manifestationer av förfall fungerar som en riktlinje för produktion och tolkning av verken. Vad ser vi när vi tittar på sprickorna i ett konstverk? Sönderfallet och nedmonteringen av verk möjliggör ett mellanstadium från vilket nya variationer och idéer kan komma fram. Är verket någonsin klart?

Perfect Views är en samling ofullständiga och trasiga vyer. De kan tolkas som tillfälligheter, vanföreställningar och misstag vi stöter på i våra dagliga observationer, upplevelser och försök att komma ihåg. Dessa fel är en väsentlig del av mitt konstnärliga arbete, där till exempel missnöje med resultatet av processen eller brott av ett konstverk kan leda till något nytt. Dessa tillfälligheter är ett slags frågeställningar: vad vill verket säga genom dess upplösning? Jag är inspirerad av detta ostadiga sätt att göra saker. Processerna för att göra verk är som utforskningar, där anteckningar, fotografier och teckningar försvinner ständigt, de sönderfaller eller bleknar och där betydelser ständigt förändrar sin form genom variation och tolkning.

Hanna Råst är en Helsingforsbaserad bildkonstnär. I hennes verk är något ofta dolt, utelämnat eller endast delvis visat. Verken är fragment som Råst tillverkar med olika material. Som huvudteman behandlar hon ofta minnets bräcklighet, skiktad tid och vardagliga händelser som förbigås obemärkt.

Arkivmaterial och fotografi fungerar som utgångspunkter i Råsts verk. Det finns alltid något frånvarande, felaktigt och fragmenterat – precis som gränserna för våra egna minnen, förståelse och uppfattning. Denna frånvaro stöder Råsts idé om arkivmaterial som ett spår som lämnar mycket utrymme för tolkning när det lossnar från sitt ursprungliga sammanhang. Slitage på gamla föremål avser levt liv, men också förändring. Spår är ledtrådar, upptäckter eller minnen – bitar som inte bildar en komplett bild utan en karta där tomhet och mellanrum spelar en viktig roll.

Utställningen stöds av Centret för konstfrämjande


MAIJA BLÅFIELD

The Fantastic är en film om att möta det okända och förhållandet mellan fantasi och verklighet. Filmen bygger på intervjuer med exilerade nordkoreaner, som beskriver hur de föreställde sig omvärlden, baserat på deras erfarenheter av att titta på smugglade västerländska fiktionsfilmer.

The Fantastic vänder upplägget där västerlänningar kikar in i vardagen i den avstängda staten. I den här filmen är det nordkoreanerna som riktar sin nyfikenhet till omvärlden. Hur ses den versionen av vår värld som presenteras i filmerna när den observeras utan information om dess bakgrund? Genom att kombinera dokumentärmaterial och visuella effekter väcker filmen frågan om hur verkligheten definieras och vad vi vill tro på.

Verket filmades i Nordkorea och dess gränsområden i Kina och Sydkorea, och intervjuerna har spelats in i Seoul, Sydkorea. Förutom dokumentmaterial innehåller filmen visuella effekter.

Filmen har visats och belönats på många filmfestivaler. Den nominerades till Jussipris för Bästa Kortfilm 2021. I Forum Box utställningen visas verket för första gången som en installation.

The Fantastic visas även på Yle Arenan.

Maija Blåfield är en Helsingforsbaserad konstnär, vars verk handlar om verklighetens tvetydighet, de olika sätten att uppleva vår vardag och relationen mellan människor och vår miljö. Hennes verk har ett kreativt dokumentärperspektiv med stark berättande och subtil humor. Tillsammans med utställningar av nutidskonst visas hennes filmer ofta på filmfestivaler, på tv och online. Hon tilldelades Finlands statliga pris för mediekonst 2014 och nominerades till Ars Fennica-priset 2017.

www.maijablafield.com

Mediabox