5.1. — 28.1.2024

Riikka Anttonen: ACORN HUNT

Petri Kaverma: AIHEITA

Kasper Muttonen:
Valolla ei ole aikaa (Ljuset har ingen tid)

  • Riikka AnttonenAcorn Hunt. Foto: Anna Autio.

  • Riikka AnttonenAcorn Hunt. Foto: Anna Autio.

  • Riikka AnttonenAcorn Hunt. Foto: Anna Autio.

  • Petri KavermaAiheita. Foto: Anna Autio.

  • Petri KavermaAiheita. Foto: Anna Autio.

  • Petri KavermaAiheita. Foto: Anna Autio.

  • Kasper MuttonenLjuset har ingen tid. Foto: Anna Autio.

  • Kasper MuttonenLjuset har ingen tid. Foto: Anna Autio.

  • Kasper MuttonenLjuset har ingen tid. Foto: Anna Autio.

Riikka Anttonen — Acorn Hunt

Utställningen består av verk huggna i trä och sten, målade ytor och marmormosaiker, som tillsammans bildar en rumslig helhet.

Läs mer på finska eller på engelska.

www.riikkaanttonen.com

 

Petri Kaverma — Aiheita

 

Jag ville bryta mig loss från tanken på ämnet – faktiskt från alla andra tankar – och arbeta så intuitivt som möjligt. Min hand tog tag i pennan och började rita. Det var så ämnena för min utställning föddes: inte som en utgångspunkt, utan som ett resultat av konstnärligt arbete, i sig självt.

Läs mer på finska eller på engelska.

www.kaverma.fi

 

Kasper Muttonen — Valolla ei ole aikaa (Ljuset har ingen tid)

Utställningen är uppbyggd som en serie berättelser om olika rum eller modeller av rum, som förenas av idén om ljus. Ljuset i sig är ett element som definierar ett visst ögonblick i ett landskap eller en plats, och jag tycker att det är en fascinerande redskap att skapa konst med.

Ljuset har ingen tid relaterar till den fysikaliska teorin om att tiden saktar ner i takt med att du närmar dig ljusets hastighet och helt avstannar när hastigheten har uppnåtts. Ljuset i sig kan alltså inte ha någon tid och dess rörelse ligger utanför vår konkreta verklighet, även om allt vi uppfattar med våra ögon är relaterat till dess existens.

I min konst och i de rum som jag skapar som konstnär har idén om ett mellanrum eller ett rum utanför mellanrummet ofta varit närvarande. Nu, i den här utställningen, är ljuset det element som fäster dessa konstruktioner eller utrymmen i ögonblicken och gör byggnaderna till bilder av ögonblick. Om ljuset inte har någon tid kan detta ögonblick vara evigt, eller fungera som blinkningen mellan ögonblicken. Byggnaderna eller utrymmena i utställningen är uppbyggda kring dessa olika ögonblick av ljus.

Den skotske science fiction-författaren Iain M. Banks beskriver i sina böcker ofta historier med flera lager, som ofta involverar intressanta platser i en fiktiv framtidsmiljö. Dessa och liknande litterära platser bidrar som undermedvetna minnen till det rumsliga narrativet i mina verk.

På 1930-talet ritade två italienska arkitekter ett monument för historiska Via Dei Fori Imperial. Monumentet förblev en orealiserad plan och samtidigt ett starkt exempel på konceptuell arkitektur. Danteum, som ritades av Giuseppe Terragni och Pietro Linger, skildrade med hjälp av arkitektur resan genom helvetet och himlen i Dantes Gudomliga komedi. Även om det var italiensk design från fascisttiden var den sofistikerad och tidlös trots sin arkitektoniska arkaism. Utställningen innehåller också en modell av ett slags monument som inspirerats av element i Danteum. Europaeum illustrerar bräckligheten i den struktur som kallas Europa idag, som också lever i ett slags mellanrum mellan krig, extremhögerns framväxt, hotet från klimatförändringarna och sin historia.

 

Tack till Centret för konstfrämjande.

Mediabox