15.10. — 7.11.2021

Nina-Maria Oförsagd:
Arrangement non-existent

Arrangement non-existent är en kortfilm gjord under covid-19-pandemin inom ett socialt avståndskoncept.

Hur tiden upplevs nu, i rörelse, på plats.

Genom rörelse på en utvald plats som improviserad performance får två karaktärer en koppling och deras rörelse växer till ett större mönster tillsammans med ljud, poesi och ord.

Nina-Maria Oförsagd (FI) hittade detta visuella material filmad i Taipei i hennes arkiv under coronavåren i Helsingfors 2020. Tillsammans som tvärkonstnärlig arbetsgrupp isolerade från varandra utvecklades materialet vidare och avslöjade något om tiden i förhållande till oss själva.

Ord skrivna och sedan lästa och inspelade för videon av Mauritz Tistelö (SE) i Göteborg och Hsinyen Wei (TW) i Taipei. Musiken spelades in individuellt genom improvisation av gruppmedlemmarna i Barlast (FI) medan envar tittade på videon hemma i Helsingfors. Alla de olika elementen som har gjorts ensam sammanförs i filmen.

Arrangement non-existent
HD, 16:9, stereo
9min
2020

Regi, filmfotografi, klipp: Nina-Maria Oförsagd
Performance, poesi, röst: Mauritz Tistelö
Performance, poesi, röst: Hsinyen Wei
Musik av Barlast: Philip Holm, kontrabas; Heikki Hänninen, gitarr; Minna Koskenlahti, slaginstrument, flöjt; Sanna Salonen, sopransaxofon, mänkeri

Tack Centret för konstfrämjande.


Nina-Maria Oförsagd gör experimentella filmer, videor och live cinema som innehåller ljud, musik, poesi och performance. Hon arbetar tvärvetenskapligt i samarbete med olika konstnärer. Oförsagd observerar sin omgivning och letar efter platser med olika karaktär och historiska lager för att skapa en berättelse. Metoden är improvisation – reaktion på plats i samarbete med skådespelaren, performanceartisten. Oförsagd har ställt ut och skapat sina verk i Europa och Asien. Hon fick finska konstföreningens William Thuring -pris 2019 och Stina Krooks Stiftelsens konstpris 2017.