2.4. — 23.5.2021

Benjamin Orlow:
A SPRING BRIGHT EVENING

  • Benjamin Orlow – A Spring bright Evening

A SPRING BRIGHT EVENING

Stig stark du sång, stig stark du sång, stig stark du sång
Ur manlig lunga!
Flyg högt, flyg högt, o ton, flyg högt o ton
Av stål och malm!
Ett tor-dön är din röst
Den spränger, spränger med, den spränger med blanka vingar fram!
Ur dagens kvalm
Stig sol, stig sol, stig sol
Du dunkla sky försvinn,
och drag o sång
O sång, o sång!
I våra hjärtan,
I våra hjärtans sommar in.

A SPRING BRIGHT EVENING består av music, video och animation.


Benjamin Orlow (f. 1984) är en finsk konstnär som bor och jobbar i London. Hans verk handlar ofta om identitet och dess förhållande till vår miljö och historia. Orlows verk har visats bland andra i London, Glasgow, Paris, Wien, São Paulo, Los Angeles, New York, Stockholm och Chongqing.

Läs mer om konstnären.

OBS! Utställningen pågår undantagsvis tills 23.5.