6.5. — 29.5.2022

Harrie Liveart

  • Kan vi tala om skit när vi äter – vi provar tillsammans, 2019 (Den nuvarande dokumentationen, 2022). Foto: Anna Autio

  • Vattenlös toalett, 2020. Foto: Anna Autio

  • Hemlighus, 2020–2022. Foto: Anna Autio

  • PuuPoo Arborloo, 2020 (Den nuvarande dokumentationen, 2022) Foto: Anna Autio

  • Coffee H. Liveart, 2019–2022. Foto: Anna Autio

Alienation obviates living-space entanglement.
Anna Lowenhaupt Tsing, 2015

Vatten möjliggör livet på jorden. Trots det blir rent vatten mer och mer sällsynt och förvandlas mer och mer till en aggressivt privatiserad vara runt om i världen. Samtidigt använder våra toaletter stora mängder vatten för att spola bort mänsklig avföring, ur syn, ur sinn. Vilket slöseri!

Insikten om denna motsättning, som ligger dold och samtidigt fullt synlig inför alla oss som har privilegiet att ha tillgång till vattenklosetter, ledde konstnärsduon Harrie Liveart ut på en undersökande resa som nu kulminerar i denna utställning. Toalettens vardagliga infrastruktur pekar inte bara ut dilemmat angående vatten, den öppnar också dörren till ett överflöd av frågor vad det gäller ohållbara kretslopp av näring och värde. Vattenklosetten synliggör den alienation som göder den kapitalistiska exploateringen.

Konstnärernas intention har varit att utmana denna alienation och rikta uppmärksamheten mot kulturella attityder kring kroppsliga processer och vikten av det mer-än-mänskliga virrvarret både inom våra kroppar och i det vidare ekosystemet. Verken i utställningen utgör en karta över de många undersökande vägar konstnärerna vandrat sen 2018, under projektet Collective Perversions – Proposal for Revaluation, i samarbeten som sträckt sig över flera olika discipliner och flera olika arter. De har bland annat undersökt könade föreställningar kring mänskliga behov, etisk matsmältningsproblematik på den exklusiva kaffemarknaden samt subversiv personlig och kollektiv toalettkulturhistoria.

Vid sidan av nya verk, som visas här för första gången, presenteras ett antal platsspecifika verk, performance-verk och pågående processer genom undersöknings- och arkivmaterial. Dessa bjuder in besökaren att fantasifullt delta i bland annat en arkeologisk utgrävning av det förflutna och skildrandet av alternativa framtider, fältarbetsexkursioner till vår metabolisms inre maskineri och läckande gränser, mardrömsvisioner kring anal dataövervakning och absurdistiska avfallshanteringsmysterier.

Performativt lekande med språk, bildspråk och ritualer är centralt i Harrie Livearts praktik. Genom detta kan samhälleliga normer inte bara förstärkas utan också sättas ut balans och blottas, både i sin vardagliga dåraktighet och i sin våldsamhet. Vad förblir osagt eller osett, tystat eller dolt när något bedöms vara bara avfall? Vilka slags friheter ger detta, och för vem?

Skribent och konstforskare Taru Elfving

 

I utsällningen medverkar även Ann Rosén och Sten-Olof Hellström med ett ljudverk.

 

Anhängare av konstnärlig forskning:

 

 

 

Mediabox