11.8. — 3.9.2023

Helka Heinonen:
Heartbeats (2023)

Helka Heinonen – Heartbeats (2023)

Längd: 20 min, Full HD, 16:9, ljud: stereo, språk: finska, engelska undertexter

Heartbeats är en dikt om hjärtslag, blod, fåglar och valar. Det är en fragmentarisk berättelse om tillväxt som väver samman erfarenheter, stämningar och tankar relaterade till blod och andra arter i olika åldersstadier.

Läs mera på finska eller på engelska.


Mediabox är Forum Box galleriets utrymme dedikerat till mediekonst. Programmet är samkurerat med AV-arkki.

Det finns tre steg till mediakonstutrymmet Mediabox, men verket finns även tillgängligt för visning på surfplatta på begäran.