6.10. — 29.10.2023

Kristoffer Ala-Ketola:
Infatuation with the Never Ending Past (2022)

Infatuation with the Never Ending Past är uppbyggt av hundratals scener och bilder som tillsammans skapar en sekvens av associationer, en absurd berättelse och en proposition för en redigerad historia.

Ala-Ketola kombinerar vinjetter från sitt personliga liv med konstruerade studiobilder för att skildra en queer resa som ställer det personliga och delade, symbolistiska och dokumentativa, regisserade och intuitiva, arkiverade och redigerade samman. Ala-Ketola mediterar över rollerna som regissör, ​​redaktör, artist, tittare, subjekt och objekt samtidigt genom att undersöka sina diaritiska videoklipp och återge dem till en fantasi om ett förflutet.

Videon refererar till vänskap, glädje, gemenskap, festande, natur, djur, insekter och de minnen som människor sparar i sina enheter för att framkalla igenkännbara utrymmen av mänsklig koppling, delat medvetande och att vara levande.

 

Kristoffer Ala-Ketola är en multidisciplinär konstnär från Uleåborg, Finland som tog examen från Yale School of Art med en Master of Fine Arts 2019. Hans verk har tidigare visats i 4th Ward Project Space i Chicago, Shin Gallery i New York och Kunsthalle Helsingfors, och han har också deltagit i videovisningar vid Helsingfors internationella filmfestival och videokonstfestivalen i Åbo. Ala-Ketolas arbete engagerar sig i återkommande teman som mänskliga känslor, kriser och drömmar.