2.6. — 25.6.2023

Artor Jesus Inkerö:
Jab (2020)

Jab (2020)

4K video
8 min.

I Artor Jesus Inkerös åtta minuter långa videoverk är Jab en person som utför boxningsliknande rörelser. Två personer funderar i dialogen på hur en människa i rummet ser ut, hur hens tillvaro infinner sig i rummet, och samtidigt ges det vägledningar. Såren som visas i videon är konstgjorda, skapade med smink, för att påminna om stridssår. I bakgrunden hörs ett ringande ljud samt ljudet av en kamera som fokuserar. Verket skapades med hjälp av Pennie Key.

Artor Jesus Inkerö (f. 1989, Finland) är bildkonstnär som arbetar med performance, keramik, fotografi, målning, teckning, video och ljudverk. Tematiken i hans verk varierar allt ifrån samhälleliga frågor till personliga ämnen, och hans verk skapar ofta kopplingar till mänskligheten, kulturen, kostens och livsstilers terränger. Inkerö har varit residenskonstnär på Somerset House i London, Centrale Fies i Italien, och Rijksakademie van Beeldende Kunsten i Amsterdam mellan årena 2019-2023. Inkerö har haft separatutställningar på New Museum i New York och Rijksakademie van Beeldende Kunsten i Amsterdam, och hans verk har varit med i grupputställningar på Museet för nutidskonst Kiasma i Helsingfors, Museum of Photography på CCP i Melbourne och Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn.