3.11. — 26.11.2023

James Prevett:
Together with

  • Foto: James Prevett.

  • Foto: Anna Autio.

  • Foto: Anna Autio.

  • Foto: Anna Autio.

  • Foto: Anna Autio.

  • Foto: Anna Autio.

  • Foto: Anna Autio.

James Prevett föddes i Cambridge, England och bor för närvarande i Helsingfors. Han skapar ting att samlas omkring – föremål, evenemang, texter, video, ofta kombinerade ihop som skulpturer, och är intresserad av skulptur som ett sätt att utforska gränserna för medvetande och kroppar, både personliga som kollektiva.

Hans två intersektionella metoder av konstnärlig praktik, studiobaserat skapande och social praktik, utforskar båda skulptur och dess sociala relationer. James arbetar ofta med andra människor som ett sätt att undersöka detta och föra in alternativa röster i verken.

Han har ställt ut vitt och brett, inkluderande i Storbritannien, Finland, Thailand, USA, Österrike och Brasilien, och han var del i en arbetsgrupp som representerade Storbritannien vid arkitekturbiennalen i Venedig år 2006. Hans verk finns i Kiasmas-, Finlands Nationalgalleris samlingar och åtskilliga privata samlingar. James är lektor i skulptur vid Konstuniversitet Uniarts i Helsingfors. År 2021 tilldelades han det inledande Linnamopriset av Olga och Vilho Linnamos stiftelse för ett engagerat undersökande vilken demonstrerats i den konstnärliga praktiken.

 

Mediabox