10.12.2021 — 9.1.2022

Kaarlo Stauffer:
Maalauksia mäeltä

Kaarlo Stauffers åttonde separatutställning ”Maalauksia mäeltä” består av verk målade 2018 – 2021, vilka utspelar sig på Stauffers hemmabacke i Villähde, i före detta Nastola. Utställningen är en kalejdoskopisk inblick i en gårds väsen och historia; det är också en korsbelyst spökutställning där kullen utspelar sig som en fantasiliknande tablå – inte som en serie scener, utan som en märklig närvaro av saker och rum som trollas till synlig existens.

Verken bygger på gamla familjebilder och fortsätter därmed Stauffers reflektioner över det interaktiva förhållandet mellan fotografi och måleri. Samtidigt tillhör verken en, mestadels litterär, konsttradition, där melankoli, inspiration och poetisk rörelse hämtas från den förgångna världens härjningar. I utställningen finns en samling skrifter födda under målningsprocessen. Häftet syftar till att fördjupa betraktarens utställningsupplevelse och kan tas med hem för vidare läsning.

Målningarna i sig tydliggör utvecklingen från Stauffers fjolårets utställning ”Figures of Light, Shipwreck”, där fotografiets närvaro bleknas bort av måleriets fascinerande drag, som rytmisk pensel och stark struktur. I de senaste verken är subjekt till synes mer reducerat, då målningarnas ljusfenomen får en ännu mer holistisk och mystisk roll: å ena sidan avslöjar ljuset, å andra sidan skymmer oljefärgen.

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande och Suomen Kulttuurirahasto.


Kaarlo Stauffer (f. 1988 Nastola) bor och arbetar i Helsingfors. Han tog MFA-examen från Finska Konsthögskolan 2014 och har sedan dess haft privata utställningar i Helsingfors och Åbo samt deltagit i grupputställningar både i Finland och internationellt. 2020 kurerade Stauffer utställningen Nastola Summer. Hans verk finns i offentliga samlingar, såsom Stockholms läns landsting, Heinostiftelsens samling, Åbo konstmuseums samling och Statens konstverkskommissions samling i Finland.

Mediabox