7.8. — 30.8.2020

Sommardvala

Sommardvala

nabbteeri + Lau Nau

Som ett rumsligt objekt möjliggör brolagret undersökandet av underjordiska nätverk. Ljudelement samt upphittade och redigerade objekt utgör fiktiva reliker genom vilka en grupp främmande varelser dyrkas.

Ktoniska gudar som andas genom sin fuktiga hud i jorden under våra fötter håller på att överge den mark och jord som vi gjort obeboelig för dem. Artefakter från påhittade kulturer kallar på dessa övermänskliga varelser, men håller sig ändå i människans rätvinkliga utrymmen och utnyttjar de teknologiska redskap som finns i dessa; en galleriutställnings potential ska än en gång prövas. Till en början känns det som den kulturella förändringen och livsmiljön måste formas på annat håll nästa gång. De sensoriska organen riktas till en början mot de förstenade hallarna och de växande sprickorna i passagerna dit vattnet alltid hittar.

Bio

I nabbteeris mångsidiga och mångmediala verk överlappar olika platsspecifika överskott, upphittade material, lånade delar, 3D-animationer, hantverk varandra och ändrar form i långsamma processer.

Lau Nau är en kompositör, musikproducent och uppträdare som jobbar med både akustiska och elektroniska instrument, från traditionella instrument och sångröst till analoga syntar och fältinspelningar.

Centret för konstfrämjande stödjer arbetet av konstnärerna i gruppen. Denna utställning möjliggjordes av Södra Österbottens Regionala Fond av den Finska Kulturfonden

Mediabox