8.4. — 30.4.2023

Leena Kela:
Rest of Time (2021)

  • Leena Kela: Rest of Time (2021). Foto: Jussi Virkkumaa.

Läs mera på finska eller på engelska.


Mediabox är Forum Box galleriets utrymme dedikerat till mediekonst. Programmet är samkurerat med AV-arkki.

Det finns tre steg till mediakonstutrymmet Mediabox, men verket finns även tillgängligt för visning på surfplatta på begäran.