12.11. — 5.12.2021

Ewa Górzna & Katarzyna Miron:
Surround

Surround är en kortfilm som reflekterar över förhållandet mellan människa och natur och vår samexistens med andra arter.

Det är ett konstnärligt försök att utmana det typiskt mänskligt orienterade förhållandet mellan en människa och ett vilt djur genom att konstruera ett djurfokuserat berättande och betona djurens närvaro och synvinkel. Naturen och vilda djur är huvudpersonerna i verket medan människor antyds indirekt, bara genom ljudlagret.

Verket kombinerar naturdokumentärfilm med utökat berättande ljudlandskap där olika soniska berättelser flätas samman och resonerar och avslöjar händelserna utanför skärmen som händer runt de icke-mänskliga protagonisterna.

Projektet fortsätter och utvecklar idéerna från våra tidigare samverkande videoverk: Encounter och From a distance.


Ewa Górzna och Katarzyna Miron har båda tagit Master of Fine Arts -examen från Nicolaus Copernicus University i Toruń, Polen, och Finska Konsthögskolan i Helsingfors. De arbetar främst inom fältet av rörlig bild. Deras videor och videoinstallationer har visats på olika separat- och grupputställningar i Finland och utomlands och visats på ett flertal internationella film- och videofestivaler. Båda konstnärerna bor och arbetar för närvarande i Helsingfors. De har tidigare samarbetat i flera konstprojekt.

https://www.av-arkki.fi/artists/ewa-gorzna/ www.ewagorzna.com

 

https://www.av-arkki.fi/artists/katarzyna-miron/