30.4.2023

Helsinki Art Walk

HELSINKI ART WALK -gallerirunda på söndag 30.4.2023

Kom och börja din valborgsmässoafton med konst!

Startplatsen för den kostnadsfria guide-rundan är denna gång MUU Helsingfors centrum för samtidskonst (Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 C). Rundan börjar kl. 13:30.

De övriga utställningsutrymmena är Forum Box och Galleri Topelius.

I Forum Box visas grupputställningen Två miljoner sekunder av Juuso Norokoski, Tuomo Rainio och Joonas Siren. I Mediaboxen visas Leena Kelas videoverk Rest of Time.

Vägledaren för rundan är Jane Hughes, och guideningen sker på engelska.

Den sedan 2014 ordnade autentiska och ursprungliga Helsinki Art Walk är en gratis vägledd gallerirunda till de dagsaktuella utställningarna och evenemangen.

Välkomna!