7.8. — 30.8.2020

Rita Jokiranta:
In the Minds of Others: Fleeting Moments

HD video, 6:51 min, color, sound, loop
På resan flyter ögonblicken förbi genom tågets smutsiga fönster – korta stoppen på stationer, passagerare som stiger av, på andra perronger andra som väntar på andra tåg. Människor som slumpmässigt delade en stund på samma tåg försvinner och förblir främlingar, obekanta, fast de skulle vara där varje dag.

Att upptäcka olika skikt i betraktandet och seendets begränsningar är centrala teman i videoverket som också handlar om flyktigheten, tolkningen av verkligheten i bild samt tidens och händelsernas inkongruens. Fleeting Moments är en självständig del av Jokirantas flerkanaliga videoinstallation In the Minds of Others som visades på Galleri Huuto i Helsingfors 2018.

 

Rita Jokiranta är mediakonstnär som använder huvudsakligen rörlig bild och foto i sitt konstnärliga arbete. Under de senaste åren har hon gjort framför allt experimentella flerkanaliga videoinstallationer. Hennes verk har visats i separat- och grupputställningar, screeningevents, filmfestivaler och andra samtidskonstutställningar i Finland samt andra länder i Norden, övriga Europa och USA.