5.5. — 28.5.2023

Jukka Silokunnas:
Transporter (2020)

Transporter (2020)

1 min. 9 sek.
4k 16:9
stereo
upplaga 2/5

När vi ser på klockan ser vi egentligen inte på tiden. Vi ser på en struktur optimerad för det mänskliga sinnet, som ger ordning och berättar var solen befinner sig i förhållande till dig. Enligt termodynamikens andra lag informerar entropins beteende riktningen av tid. Entropins, det vill säga oordningens tillväxt, har blivit det viktigaste måttet på tid för mig och en källa till inspiration.

Tiden innebär alltså rörelse. Rörelse, som alltid färdas framåt. Då tiden är ett ting, som aldrig stannar, som inte kan beröras, vad blir kvar av den?

Mitt arbete är en personlig resa till denna osynliga rörelse. Mina verk eftersträvar att bevara och föra fram tidens verkliga karaktär. Att leka med alltings förgänglighet och oändliga tomhet. Tomhet är trots allt inte det samma som meningslöshet. Varje handling rör sig oundvikligen framåt. De förorsakar nya reaktioner, händelser och förunderliga sammanträffanden

Jukka Silokunnas bor och arbetar i Jyväskylä. I centrum för hans konstnärliga uttryck står ofta skapandet av söndring och oreda. Hans verk har visats på betydelsefulla inhemska utställningar, gallerier och konstevenemang. På internationella videofestivaler har hans demonteringsanimationer fått erkännande. Silokunnas offentliga arbeten finns i flera städer och hans verk hittas även i Jyväskylä stads konstsamlingar. För tillfället verkar Silokunnas bl.a. i Jyväskyläs gatukulturförening Tuff! ry:s styrelse och koncentrerar sig på att kuratera en stor utställning som framför gatukultur.

 

Konstnärs hemsida: https://silokunnas.tumblr.com


Mediabox är Forum Box galleriets utrymme dedikerat till mediekonst. Programmet är samkurerat tillsammans med AV-arkki.

Tre trappsteg leder upp till mediakonstutrymmet Mediabox, men videoverket finns även tillgängligt för visning på surfplatta på begäran.