27.7.2022

Utställningsprogram höst 2022

Forum Box höstens utställningsprogram har publicerats! Mera information om utställningarna kommer att publiceras under hösten.

 

5.8.–22.8.2022

SIIRI HAARLA

Siiri Haarla: iiris ≈ siiri (2022), olja på tyget 45 x 40 cm

Utställningen iiris ≈ siiri behandlar mänsklighet, språket och synen. De här tavlor väcker frågor om livets principen; hur ett träd blir ett träd, hur en blomma blir en blomma? Hur och när blir jag mig själv? Vad betyder fri vilja eller individualitet, när våra ögon och hjärnor bygger på våra gener och på miljöns inverkan? Man kan se bara man vilja att se. Världen bryr sig och färger vid våra ögon och kroppar som är formas efter levt livet. Bestånden av ett tavla påminner människors cirkulär existens och det spår om livet är realiserat på det vid en liknande process.

Läs mera

På Mediabox Valter Tornbergs ljusessä In Medias Res.

 

16.9.–9.10.2022

PAAVO RÄBINÄ

Paavo Räbinä: Minä taistelen, koska se on ainut turvani (2022)

Paavo Räbinäs utställning undersöker kriget, våldet och kampen till makten och lidande som det orsakas.   

På Mediabox Milja Viita.

 

14.10.–6.11.2022

YASSINE KHALED & ELINA OIKARI

Elina Oikari, en stillbild från en ofärdig verk (2022)

Yassine Khaled är bildkonstnäre baserad i Helsingfors. Hans konst diskuterar om digital kommunikation, frihet om rörelse och social maktförhållande.  

Elina Oikari är filmskapare baserad i Helsingfors. Hon arbetar med fiktion, dokumentarisk och experimentell film och tar också fotografier. 

På Mediabox Timo Bredenberg.

 

11.11.–4.12.2022

PÄIVIKKI ALARÄIHÄ, HENNA AHO, TARU HAPPONEN

 

Päivikki Alaräihä undersöker relationer med platser, konst och kroppar genom målningen och installation.

Henna Aho leker med egenskaper som är kännetecknas till målning på hennes konst. Hon också reflekterar formen och väsentlighet om målningen.

Taru Happonen arbetas på det utvidgas området om målningen. Happonen undersöker omgivningen och dess organisms på hennes konst både mikroskopisk nära och från avlägsna kosmisk perspektiv. 

På Mediabox Leda Vaneva.

 

9.12.2022–8.1.2023

LASSE JUUTI & EMMA JÄÄSKELÄINEN

Lasse Juuti (f. 1990, Tammerfors) arbetar med stor och allomfattande skala, reflektering möjligheter om målningen och dess relation med kroppen, rummet och vardagslivet. 

Emma Jääskeläinen (f. 1988, Espoo) skapar skulpturer med långsamma hantverk metoder och övervägas betydelsen om rör och tid på samma tider. Jääskeläinen är den Unga Artist om 2022.

På Mediabox Joonas Hyvönen.