Ansökningstiden för utställningar på Galleri Forum Box för 2024 är nu i gång!

Konstnärer, kuratorer och arbetsgrupper kan ansöka om utställningstid på Forum Box. Mer detaljerad information om de olika utrymmena, utställningshyror och urvalsprocessen samt ansökningsformulär och instruktioner om nödvändiga bilagor finns på utställningssökningssidan.

Sista ansökningsdagen är fredagen 30 september 2022 kl 17:00 (finsk tid).

För programutbudet ansvarar utställningskommittén bestående av Forum Box medlemmar. Vår målsättning är att förbättra arbetsförutsättningarna för konstnärer samt att bygga upp ett mer flexibelt och högklassigt programutbud.

Utställningar kan även initieras utanför ansökningsförfarandet, men den öppna ansökningsproceduren utgör fortfarande basen för Forum Box programval. De konstnärer som har tilldelats en utställningstid har möjlighet att genom hela planeringsprocessen få stöd och hjälp av Forum Box.

Utställningsprogram höst 2022

Forum Box höstens utställningsprogram har publicerats! Mera information om utställningarna kommer att publiceras under hösten.

 

5.8.–22.8.2022

SIIRI HAARLA

Siiri Haarla: iiris ≈ siiri (2022), olja på tyget 45 x 40 cm

Utställningen iiris ≈ siiri behandlar mänsklighet, språket och synen. De här tavlor väcker frågor om livets principen; hur ett träd blir ett träd, hur en blomma blir en blomma? Hur och när blir jag mig själv? Vad betyder fri vilja eller individualitet, när våra ögon och hjärnor bygger på våra gener och på miljöns inverkan? Man kan se bara man vilja att se. Världen bryr sig och färger vid våra ögon och kroppar som är formas efter levt livet. Bestånden av ett tavla påminner människors cirkulär existens och det spår om livet är realiserat på det vid en liknande process.

Läs mera

På Mediabox Valter Tornbergs ljusessä In Medias Res.

 

16.9.–9.10.2022

PAAVO RÄBINÄ

Paavo Räbinä: Minä taistelen, koska se on ainut turvani (2022)

Paavo Räbinäs utställning undersöker kriget, våldet och kampen till makten och lidande som det orsakas.   

På Mediabox Milja Viita.

 

14.10.–6.11.2022

YASSINE KHALED & ELINA OIKARI

Elina Oikari, en stillbild från en ofärdig verk (2022)

Yassine Khaled är bildkonstnäre baserad i Helsingfors. Hans konst diskuterar om digital kommunikation, frihet om rörelse och social maktförhållande.  

Elina Oikari är filmskapare baserad i Helsingfors. Hon arbetar med fiktion, dokumentarisk och experimentell film och tar också fotografier. 

På Mediabox Timo Bredenberg.

 

11.11.–4.12.2022

PÄIVIKKI ALARÄIHÄ, HENNA AHO, TARU HAPPONEN

 

Päivikki Alaräihä undersöker relationer med platser, konst och kroppar genom målningen och installation.

Henna Aho leker med egenskaper som är kännetecknas till målning på hennes konst. Hon också reflekterar formen och väsentlighet om målningen.

Taru Happonen arbetas på det utvidgas området om målningen. Happonen undersöker omgivningen och dess organisms på hennes konst både mikroskopisk nära och från avlägsna kosmisk perspektiv. 

På Mediabox Leda Vaneva.

 

9.12.2022–8.1.2023

LASSE JUUTI & EMMA JÄÄSKELÄINEN

Lasse Juuti (f. 1990, Tammerfors) arbetar med stor och allomfattande skala, reflektering möjligheter om målningen och dess relation med kroppen, rummet och vardagslivet. 

Emma Jääskeläinen (f. 1988, Espoo) skapar skulpturer med långsamma hantverk metoder och övervägas betydelsen om rör och tid på samma tider. Jääskeläinen är den Unga Artist om 2022.

På Mediabox Joonas Hyvönen.

 

 

Höstens 2021 program

Forum Box program för Höst 2021 har publicerats!

HÖST 2021

COMPANIONS 20.8.–12.9.2021

Hanna Saarikoski / Kaija Hinkula / Minna Suoniemi 17.9.–10.10.

Antti Oikarinen ja Jenni Eskola 15.10.–7.11.

Christian Langenskiöld 12.11.–5.12.

Kaarlo Stauffer 10.12.–9.1.2022

Mediabox:

Sasha Huber: The Firsts – Edmonia Lewis 20.8.–12.9.
Aino Aksenja: Small town girl 17.9.–10.10.
Nina-Maria Oförsagd: Arrangement non-existent 15.10.–7.11.
Ewa Górzna & Katarzyna Miron: Surround (Working title) 12.11.–5.12.
Jan Ijäs: Belgrade Forest Incident …and What Happened to Mr.K? 10.12.–9.1.2022

Forum Box konstnärer: Kaisu Koivisto

Forum Box konstnärer är en ny serie där vi introducerar våra underbara medlemskonstnärer. Kooperativet Forum Box skapades över 25 år sen, och nuförtiden har vi över hundra medlemmar som representerar flera generationer och genrer av förstklassig konst.

Den första konstnären som introduceras är bildkonstnären Kaisu Koivisto och hennes senaste installationsverk Siirrettävä monumentti.

Kärnan i Kaisu Koivistos arbete är de särdragen i det nordliga landskapet och förändringar i samhällen. De överraskande kombinationerna av ämne och material är karakteristiska för Koivistos verk, där hon reflekterar över gränssnitten mellan natur, teknik och kultur. Kaisu Koivistos verk har utställts t.ex. på följande platser: Kiasma, Aboa Vetus & Ars Nova-museum, Reina Sofia Museum (Madrid), PS 1 (New York), Estonian Art Museum Kumu (Tallinn), Tokyo Metropolitan Museum, Porin taidemuseo, Galleria Sculptor, Forum Box.

http://www.kaisukoivisto.com
@kaisukoivisto
Facebook

Kaisu Koivisto: Siirrettävä monumentti, 2021.

Kaisu Koivisto: Siirrettävä monumentti
Installation (textil, säkerhetsstängsel), 2021.
250 x 450 cm

Jag följer världens nyheter noga. Proteströrelser förstör monument som är stötande ur vår tids perspektiv. Vissa protesterar för demokrati, andra för andra motiver. Den förenande faktorn är säkerhetsstängsel som begränsar eller försöker begränsa rörelsen för människor. Siirrettävä monumentti är en idé om ett fridfullt monument som kan flyttas från en plats till en annan. Textildelen av arbetet viks mjukt över strukturen jag gjorde av säkerhetsstängsel till en tältliknande form.

Fem förslag valda till andra skedet av Taidetta Jätkälle -konsttävlingen!

Konsttävlingens Taidetta Jätkälle första skede är avslutat. Vi tackar alla deltagare!

Vi mottog 93 förslag, och prisnämnden valde fem förslag till tävlingens andra skede. Deltagarna som fortsättar till andra skedet har meddelats personligen. Vinnarna av tävlingen publiceras på Forum Box webbplats senast under augusti 2021.

Läs mer om Taidetta Jätkälle -tävlingen.

Adressen för Taidetta Jätkälle förslag har ändrats!

Adressen för Taidetta Jätkälle förslag has ändrats. Se Tävlingsprogrammet för mera information.

Ett nytt offentligt konstverk för Busholmens hamnområdet söks med en öppen, tvådelad tävling 28.8.2020–4.6.2021. Syftet med tävlingen är att hitta ett permanent verk som ska vara bunden till sin plats och som återspeglar områdets identitet.

Läs mera om tävlingen.

Taidetta Jätkälle – FAQ

Första frågor som gäller Taidetta Jätkälle  -konstverktävlingen har nu publicerats.

Se alla frågor och svar samt tävlingsinfo här.

Tävlingens första fas började 28.8.2020 och den pågår fram tills 20.1.2021. Deltagarna måste ställa sina frågor som gäller tävlingens första fas senast 15.11.2020 via majl: kontaktperson Virpi Näsänen, virpi.nasanen[at]forumbox.fi. Frågorna kommer att besvaras på Taidetta Jätkälle -sidan på Forum Box webbsida så fort som möjligt, och senast 1.12.2020.

Jämställdighet i Forum Box

Forum Box är en konstnärsdriven andelslag som uppskattar konstens frihet, gemenskap och diversitet. Vi strävar efter att utveckla våra akitiviteter så att de uppfyller våra värderingar, och således observera effekterna av våra aktiviteter på vårt samhälle.

Vår likabehandlingsplan var godkänt av styrelsen av Andelslagen Forum Box i augusti 2020. Likabehandlingsplanen används för observering främjandet av jämställdighet och icke-diskriminering i följande aktiviteter:

  • tillgänglighet av galleriet
  • en jämlik arbetsgemenskap
  • rekrytering
  • icke-diskrimination i vår kommunikation
  • icke-diskrimination i våra medlemsaktiviteter
  • jämställdighet och icke-diskrimination i vårt program och open calls

Läs mera om vår likabehandlingsplan här.

I 2020 gick Forum Box med i Justitieministeriets ”Område fritt från diskriminering” -kampanj.

Forum Box öppnas i 17 juni

Glada nyheter! Galleri Forum Box öppnas i 17 juni med Maija Tammis och Charles Quevillons utställning Immortal’s Birthday. Läs mer om utställningen.

Vi kommer inte arrangera vernissage för allmänheten under denna utställning, men det går att besöka galleriet under våra normala öpettider eller boka ett privat besök. Kontakta vår personal för ytterligare information.

Vi följer regeringens riktlinjer och rekommendationer för Covid-19. Vi lägger stor vikt vid renlighet samt handhygien i våra lokaler. Vi ber även alla våra besökare hålla ett avstånd på 2 meter till andra som vistas i galleriet. Vi kan vid behov begränsa vårt besökarantal.