Utsällningsprogram sommaren 2024

Forum Boxs utställningsprogram för sommaren 2024 är här! Du kan läsa mer om artisterna på finska, information på svenska kommer senare.

24.5.–16.6.2024
Vappu Johansson
Marjo Levlin
Tuomas Linna
Mediabox: Azar Saiyar

23.6.–14.7.2024
Anna Fröman
Mari Mäkiö
Jussi Pyky
Mediabox: Ville Koskinen

26.7.–18.8.2024
Maija Helasvuo
Mediabox: Paola Fernanda Guzmán Figueroa

3.8.–15.9.2024
Forum Box presenterar norsk samtidskonst:
Moderne Ruiner (Astrid Findreng, Elisabeth Engen & Grethe Britt Fredriksen)
Bianca Hisse
Magnhild Opdøl
Tonje Bøe Birkeland
Qi Tan

Utställningsprogram vår 2024

Forum Boxs utställningsprogram för vårsäsongen 2024 har publicerats! Läs mera på finska.

 

5.–28.1.2024
Riikka Anttonen, Petri Kaverma, Kasper Muttonen
Mediabox: Risto-Pekka Blom

2.–25.2.2024
Riikka Aihinen, Ewa Górzna & Katarzyna Miron, Sara Pathirane
Mediabox: Kati Roover

1.–24.3.2024
Adel Abidin
Mediabox: Nastja Säde Rönkkö

30.3.–21.4.2024
Tarmo Paunu
Mediabox: Antti Tanttu

24.4.–19.5.2024
Taneli Rautiainen
Mediabox: David Muth

LINNAMO-PRIS 2023 TILLDELAT TILL BILDKONSTNÄR MERVI KYTÖSALMI-BUHL

Olga och Vilho Linnamos stiftelse, i samarbete med Andelslaget Forum Box, tilldelar Linnamo-priset för andra gången, med ett värde av 15 000 euro. Priset tilldelas bildkonstnären Mervi Kytösalmi-Buhl (f. 1948) som en erkänsla för hennes dedikerade utforskning inom konstnärlig praktik. Priskommittén karakteriserar Kytösalmi-Buhls arbete på följande sätt:

 

”Mervi Kytösalmi-Buhl är en av pionjärerna inom finsk videokonst, och hennes verk från 1970- och 1980-talen betraktas utan tvekan som en startpunkt för videokonst i Finland. Hon studerade vid Konstakademien i Düsseldorf på 1970-talet under ledning av figurer som Joseph Beuys och Nam Jun Paik. Kytösalmi-Buhl närmar sig kroppen som ett plastiskt och skulpturalt material i en komplex interaktion och ömsesidighet med videokameran, hennes föredragna medium i sina tidigare verk. Här dekonstruerar och konstruerar konstnärens egen kropp begreppen kön och subjektivitet performativt. I mer nyligen skapade verk är kroppen fysiskt mer avlägsen; den är mnemonisk, bräcklig och symboliskt närvarande, alltid i förhållande till olika materialiteter. För Kytösalmi-Buhl har konst alltid varit ett sätt att omstrukturera hennes förhållande till omgivande rum och verklighet, oavsett sammanhang eller medium för verken. Att tilldela Linnamo-priset 2023 till Mervi Kytösalmi-Buhl erkänner hennes betydande, individuella konstnärliga praktik som har banat sin egen väg inom den finska konstens område.”

 

MERVI KYTÖSALMI-BUHL

Mervi Kytösalmi-Buhl föddes i Imatra, Finland, och studerade i Tyskland vid Konstakademien i Köln och Konstakademien i Düsseldorf. Framstående lärare vid den senare institutionen inkluderade Joseph Beuys och Nam June Paik. Kytösalmi-Buhl bor för närvarande och arbetar i Köln, Tyskland, samtidigt som hon tillbringar sina somrar i Ruokolahti, Finland. Mellan 1978 och 1984 skapade Mervi Kytösalmi-Buhl ett omfattande antal videokonstverk, allmänt betraktade som startpunkten för performancebaserad videokonst i Finland. Huvudelementen i hennes verk är kropp, rörelse, rum och tid. I mer nyligen skapade verk har Kytösalmi-Buhl producerat fotografier, objektassemblage och textila skulpturer. Hennes verk finns i samlingarna hos institutioner som Museet för nutidskonst Kiasma.

 

LINNAMO-PRISET

Linnamo-priset är ett finskt pris för bildkonst som tilldelas av Olga och Vilho Linnamos stiftelsen vartannat år. Priset ges som erkännande för engagerad utforskning inom konstnärlig praktik. Det är värt 15 000 euro och kommer att tilldelas för andra gången 2023. Priset tilldelas i nära samarbete med den konstnärsdrivna Andelslaget Forum Box: förutom det ekonomiska erkännandet inkluderar priset möjligheten att hålla en separatutställning på Forum Box-galleriet.

Med priset söker stiftelsen erkänna arbete som vitaliserar konstens uttrycksmöjligheter, experimentella metoder som ofta äger rum i konstvärldens marginaler. Linnamo-priset tilldelas en erfaren konstnär eller konstnärsgrupp vars arbete förväntas leda till intressanta vägar i framtiden. Prisets mottagare förväntas antingen vara finska medborgare eller permanent bosatta och arbetande i Finland.

Mottagaren beslutas av styrelsen för Olga och Vilho Linnamo-stiftelsen baserat på ett förslag från en trepersonersjury bestående av konstnärer. Under 2021-2023 inkluderar juryn följande medlemmar: Markus Konttinen (f. 1957), Jani Ruscica (f. 1978) och Man Yau (f. 1991).

Linnamo 2023 prisutdelningen

The 2023 Linnamo award ceremony

 

Time: Wednesday November 23, 2023 at 6 p.m
Place: Gallery Forum Box, Ruoholahtenranta 3 a

 

A warm welcome to the second Linnamo award ceremony at Gallery Forum Box! The first Linnamo prize was awarded to the artist James Prevetti in 2021, whose exhibition is on view November 3–26, 2023. The prize is given in recognition of open-mindedness shown in artistic work.

 

Wine will be served at the event. Free entry.

 

Linnamo Prize

 

The Linnamo Prize is a Finnish fine art award given every two years, awarded by the Olga and Vilho Linnamo Foundation. It is worth 15,000 euros, and will be distributed for the second time in 2023. The prize is awarded in close cooperation with the cooperative Forum Box: in addition to monetary recognition, it includes the opportunity to hold a solo exhibition in Galleria Forum Box.

 

With the award, the Olga and Vilho Linnamon Foundation wants to give recognition to the work that enlivens the expressive power of the visual arts, the experimentation that often takes place in the limelight of the art world.

 

The Linnamo prize is awarded to a Finnish or experienced visual artist or group of artists working permanently in Finland, whose work can be expected to lead to interesting careers in the future as well.

 

The decision on the prize winner is made by the board of the Olga and Vilho Linnamo Foundation based on the presentation of a three-member prize committee consisting of artists. In the years 2021-2023, the award committee includes the artists Markus Konttinen (b. 1957), Jani Ruscica (b. 1978) and Man Yau (b. 1991).

 

More about the award on the foundation’s website: https://linnamonsaatio.fi/en/linnamo-prize/

Utställningsprogram för hösten 2023 har publicerats

Forum Box utställningsprogram för hösten 2023 har publicerats!  Mer detaljerad information om utställningarna kommer att uppdateras på vår hemsida under hösten.

❦❦❦

8.9.–1.10.2023
Teemu Saukkonen
Mediabox: Marja Viitahuhta & Ánnámáret

6.–29.10.2023
John Court
Mediabox: Kristoffer Ala-Ketola

3.–26.11.2023
James Prevett
Mediabox: Liinu Grönlund & Okku Nuutilainen

1.–23.12.2023
Noora Nio-Juss
Mediabox: Jade Kallio & Remi Vesala


Teemu Saukkonen

Nyljetty jänis / Flådd kanin / Skinned rabbit (2020–2021). Foto: Jouko Järvinen.

Temat och den drivande kraften för utställningen Moments of Life har utvecklats under flera år. Delvis har skapandet av målningarnas inspirerats av Teemu Saukkonens regelbundna resor under mer än ett decennium till Sydostasien, där förhållningssättet till djur som föda, exempelvis hundar och fåglar, är annorlunda än hos oss.

Innehållet i målningarna rör sig på betydelsernas ”knivspets”, då djuren som hanterats av människan inte bara skildrar lidelse och livets slut, utan även föda. Naturstyckena som verkena gestaltar symboliserar avstående och oskuld, samt människans makt och alienationen från naturen.

Målningarnas icke-ursäktande realism och raka penseldrag utrycker ett hemlighetsfullt hot, men även hopp. Djuren är målade nästintill ”levande” genom en läcker färgbehandling, och deras överdrivna storlek antyder respekt för varje naturstycke. Den (sur)rationella tragedin utsmyckad med svart humor i verken är empatisk, och det är upp till var och en att bestämma hur en kompletterar (Moments of Life) målningarnas berättelser.

Teemu Saukkonen (f. 1954) bor och arbetar i Tammerfors. Början på Saukkonens karriär årena 1978-1982 sammanföll med måleriets blomstringsepok. Rörelsen som hans konst representerar kallades neoexpressionism, vars stildrag var ett figurativt måleri och strävan efter ett känsloladdat individuellt uttryck. Ämnet för Saukkonen var till en början människan. Senare blev så kallade readymade-element och det icke-föreställande inslag del av hans verk. I början av 2000-talet utnyttjade Saukkonen gamla korsstyngnsarbeten i sina verk, genom vilka han återgick till den föreställande konsent. I Saukkonens nyaste målningar har ämnet varit livets sårbarhet och förgänglighet samt förhållandet mellan människan och naturen. Saukkonen har alltid använt sig av konstnärlig och samhällelig stimulus i sin egen konst.


John Court

John Court (f. 1969, Bromley, Kent, UK; lives in Tornio, Finland) skapar konst som härstammar från personliga erfarenheter, som fokuserar på kroppen, och viktigast av allt, vars kärna finns i processen och tidens rörelser.

Court tog sin examen från Londons Camberwell School of Art (1994) och fick en 1st Class Hounours Degree i skulptur från Norwich School of Art and Design (1997), och även om den allmänna karaktären i hans projekt har utvecklats över tiden, är den konstnärliga grunden som han utvecklade som skulptur studerande fortsättningsvis en grundläggande stöttepelare i hans förhållningssätt till konstutövande. Färg, exempelvis, kräver aldrig vidare hänsyn från hans del, eftersom den blir förutbestämd av de material han använder. Och medan han fortsätter att skapa skulpturala objekt och rita, anpassas dessa processer ofta till att svara på specifika kontexter och/eller passa ihop med tidsbaserade verk. De resulterande transformationerna expanderar kraftigt omfattningen av hans konstnärliga tillvägagångssätt och genererar i sin tur utfall som är oväntade och fängslande. Courts intresse för processen är så långsträckande att han inte differentierar verk som producerats i studion eller live inför publiken. Han anser att allt är performativt.

Court har ställt ut vidsträckt och har blivit inbjuden att uppträda vid stora evenemang så som Navigating North på KIASMA Museum för Samtidskonst (2023)  Belfast International Festival of Performance Art i Belfast, Norra Irland, Storbritannien (2023, Das Dicke Ende i Bern Art Museum i Schweiz (2018), MA, Art Museum i Rouyn-Noranda Kanada (2018), UP-ON Live Art festival i Chengdu Kina (2017), SIGNAL Festival i Brussels Belgien (2017), Beijing Live i Kina (2016), Viva! Art Action festival i Montreal, Kanada (2015), 7a*11d i Toronto, Kanada (2014), DigitaLive i Guangzhou, Kina (2014), SpaceX Gallery Exeter i Storbritannien (2012), Guangzhou Live Art Festival i Kina (2010), ANTI Contemporary Art Festival i Finland (2010 och 2018), Venice Biennalen (2005) och the Liverpool Biennial (2004).


James Prevett

James Prevett föddes i Cambridge, England och bor för närvarande i Helsingfors. Han skapar ting att samlas omkring – föremål, evenemang, texter, video, ofta kombinerade ihop som skulpturer, och är intresserad av skulptur som ett sätt att utforska gränserna för medvetande och kroppar, både personliga som kollektiva.

Hans två intersektionella metoder av konstnärlig praktik, studiobaserat skapande och social praktik, utforskar båda skulptur och dess sociala relationer. James arbetar ofta med andra människor som ett sätt att undersöka detta och föra in alternativa röster i verken.

Han har ställt ut vitt och brett, inkluderande i Storbritannien, Finland, Thailand, USA, Österrike och Brasilien, och han var del i en arbetsgrupp som representerade Storbritannien vid arkitekturbiennalen i Venedig år 2006. Hans verk finns i Kiasmas-, Finlands Nationalgalleris samlingar och åtskilliga privata samlingar. James är lektor i skulptur vid Konstuniversitet Uniarts i Helsingfors. År 2021 tilldelades han det inledande Linnamopriset av Olga och Vilho Linnamos stiftelse för ett engagerat undersökande som demonstrerats i hans konstnärliga praktik.


Noora Nio-Juss

Levoton uni / Rastlös dröm (2022), träsnitt, 2,5 x 3 m. Foto: Noora Nio-Juss.

Noora Nio-Juss (f. 1976) är en bildkonstnär från Helsingfors. Noora tog sin magisters examen i bildkonst från Konstuniversitetet Bildkonstakademin år 2017 och sin kandidatexamen i bildkonst från Estlands konstakademi år 2000, med huvudämnet målning.

Nio-Juss har haft flera separatutställningar och deltagit i grupputasställningar såväl i Finland som utomlands. De senaste utställningarna var i Åbo konsthall, Galleri Sculptor i Helsingfors, Tallinns konsthall, Riihimäkis konstmuseum och VS Galleriet i Fiskars. Nio-Jussis verk finns bland annat i Finlands Nationalgalleris-, Helsingfors stads konstmuseums-, Paulosiftelsens-, Mänttä stads och Tammerfors konstmuseums samlingar. Noora Nio-Jussi var år 2020 Queen Sonja Print Award – prisnominerad och år 2021 fick hon William Thuring priset.

Under de senaste åren har Nio-Juss arbetat med storskaliga träsnitt. Hennes träsnitt rör sig i gränslandet mellan måleri och trägrafik. Noora söker efter nya sätt att ställa ut trägrafiken samt nya metoder att skapa och uppleva den på.

Den kommande utställningen har understötts av Greta och William Lehtinens stiftelse, Centret för konstfrämjande och Stark.

Forum Box deltar i Art Fair Suomi Goes Galleries samtidskonstfestival

Forum Box deltar återigen i Art Fair Suomi Goes Galleries samtidskonstfestival. Du hittar övriga deltagande gallerier och hela programmet från evenemangets hemsida.

Vernissage av festivalen äger rum tisdagen den 6 juni. Forum Box bland andra gallerier kommer undantagsvis att ha öppet till 19.00, välkommen att se Inka Bells and Marianne Siris separatutställningar! På Mediabox visas Artor Jesus Inkerös Jab (2020).

Festivalens öppningskväll till ära bjuder vi även på små förfriskningar.

 

Konsthistorikern Jane Vuorinens artikel om Jenni Eskolas konstnärliga arbete med mera har publicerats

Konsthistoriker Jane Vuorinens artikel Photography and the Organic Nonhuman: Photographic Art with Light, Chlorophyll, Yeasts, and Bacteria (öppet tillgänglig) har publicerats i Konsthistorisk tisdkrift. I sin artikel granskar Vuorinen exmeplevis Jenni Eskolas konstnärliga arbete. Jenni Eskola och Antti Oikarinens samutställning  Välissä ägde rum i Forum Box lokaler i oktober–november år 2021.

Sommar 2023 utsällningsprogram

Forum Box utställningsprogram för sommaren 2023 har publicerats! Läs mer om konstnärerna och de kommande utställningarna på finska. Mer detaljerad information om utställningarna kommer att uppdateras på vår hemsida under våren.

5.5.–28.5.2023
Simo Ripatti
Mediabox: Jukka Silokunnas

2.6.–25.6.2023
Inka Bell
Marianne Siri
Mediabox: Artor Jesus Inkerö

30.6.–23.7.2023
Aiko Tsukahara
Mediabox: Arttu Nieminen

11.8.–3.9.2023
dylan ray arnold
Eeva Hannula & Ville Kumpulainen
Pilvi Ojala
Mediabox: Helka Heinonen

 

Bærum Kunsthall’s program for 2023 juried by Forum Box

This is the third year of Bærum Kunsthall’s Nordic look at curating. This year the jury consisted of Antti Oikarinen, Riikka Puronen and Vesa-Pekka Rannikko from Forum Box, and was led by Oda Broch from Bærum Kunsthall. Together they chose a total of 11 artists/artist groups to exhibit at Bærum Kunsthall in 2023.

The chosen artists/artist groups are: Sibylle Eimermacher, Qi Tan, Sissel Fredriksen, Samuel Brzeski, Miguel Rozas Balboa, Sanna Helena Berger, Jens Stegger Ledaal, Clara J:son Borg, Johan Urban Bergquist, Jonas Liveröd, and Gorjeoux Moon.

The first exhibitions opened on January 5th with Sibylle Eimermacher’s Antiomony and Qi Tan’s Cosmic Garden. Both exhibitions are on display until the 29th of January.

Read more: https://finno.no/en/articles/baerum-kunsthalls-program-for-2023-juried-by-forum-box

 

The jury’s work and Baerum Kunsthall’s collaboration with Forum Box is supported by The Finnish Norwegian Cultural Institute.

Utställningsprogram vår 2023

Forum Box våren 2024 utställningsprogram har publicerats! Läs mer om konstnärerna och de kommande utställningarna nedan. Mer detaljerad information om utställningarna kommer att uppdateras på vår hemsida under våren.

 

13.1.–5.2.2023
Ilya Orlov
Mediabox: Sini Pelkki

10.2.–5.3.2023
Markus Konttinen
Mediabox: Pasi Autio

10.3.–2.4.2023
Pekka Niskanen & Mohamed Sleiman Labat
Leonor Ruiz Dubrovin
Jenni Haili
Mediabox: Ninni Korkalo

8.4.–30.4.2023
Noronkoski–Rainio–Siren
Mediabox: Leena Kela

ILYA ORLOV – God Out of a Washing Machine (Jumala pesukoneesta)

13.1.5.2.2023

God Out of a Washing Machine is the first large solo exhibition by Helsinki-based artist Ilya Orlov, probably best known in Finland for his conceptualist re-enactment of the former Lenin museum-apartment in Hakaniemi in 2017, the Dadaist intervention into Seurasaari museum display in 2016, and internationally, for participating in Manifesta-10 in 2014, as well as, recently, co-founding and co-editing Shy Plumber, Anti-War Journal of Art and Anti-Art.

In Orlov’s new show, his trademark strategy of hacking traditional exhibition formats, toying with contemporary art clichés, and poeticising art administration jargon is pushed a little further. A solo exhibition looks like a group show of mutually incompatible artists; wall texts that normally explain the exhibits become exhibits themselves, to be explained by the works. Finally, the exhibition statement, instead of telling explicitly what it is all about, offers a piece of ‘international art English’ so convoluted that it makes one nostalgic about the clarity of e-flux announcements:

“Marrying Duchamp’s eroticist mechanics with forgotten baroque landscape painting; scrupulously recreating Malevich’s craquelures (only for the sake of switching on gravity in his weightless utopia); putting the artist’s own witticisms into the mouths of contemporary philosophers like Timothy Morton and Donna Haraway; planting inverted perspective of Byzantine icons into constructivist axonometry; and finally, turning Sol Lewitt’s cube into a ‘metaphysical washing machine’, the exhibition invites the viewer to look at culture and art itself through a psychedelic conceptualist kaleidoscope of sorts.”

The exhibition presents works in varied mediums, including painting, lithography, watercolour, kinetic sculpture, text, readymade, photography, assemblage, installation. The works are available for purchase via Forum Box. Half of the artist’s benefit from the works sold will be directed to charity organisations helping Ukrainian refugees.

Ilya Orlov (b. 1973) is an artist, theorist, journal editor, and Kuvataideakatemia doctoral researcher residing permanently in Finland since 2015. Orlov’s works have been shown as part of Manifesta 10 (2014). In 2018, Orlov was shortlisted for the Finnish Pavilion at the 2019 Venice Biennale (in collaboration with Joanna Warsza, Minna Henriksson, Britta Marakatt-Labba, Ahmed Al-Nawas, Gianni Talamini). Orlov is co-editor of the independent international anti-war art journal Shy Plumber published in Finland (ISSN 2736-8203), presenting artists and writers from Finland and abroad holding a strong anti-war and anti-putinist stance.

https://www.ilya-orlov.com/

MARKUS KONTTINEN – Pohjoisen valossa syntyneet

10.2.5.3.2023

Näyttelyssäni näkyvät valon synnyttämät ja värin energian muovaamat elävät muodot, maalauksen kielen kautta. Teokset ovat öljyvärimaalauksia kankaalle sekä värikynäpiirustuksia ja vesivärimaalauksia paperille.

Markus Konttinen (s. 1957) on toiminut kuvataiteilijana vuodesta 1978. Hänellä on ollut noin satakolmekymmentä yksityis- ja yhteisnäyttelyä yhteensä Suomessa ja ulkomailla vuodesta 1982 lähtien. Konttisen teoksia on kaikissa keskeisissä julkisissa kokoelmissa Suomessa ja sekä monissa suomalaisissa ja ulkomaisissa julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa. Hän on valmistunut Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta ja toiminut siellä myös lehtorina, professorina, vararehtorina, rehtorina ja dekaanina. Tunnustuksia: Vuoden Nuori Taitelija (Tampereen Taidemuseo), Pro Finlandia -mitali (Suomen Valtio), Taideyliopiston Kunniatohtori (honoris causa).

www.markuskonttinen.net

PEKKA NISKANEN & MOHAMED SLEIMAN LABAT – Nomadic Seeds

10.3.–2.4.2023

Photo: Sandstorm in Sahrawi refugee camp in Hamada Desert, Sahara by Mohamed Sleiman Labat

Small scale family gardens started to emerge in the Sahrawi refugee camps in the Hamada Desert, southwest Algeria around 2002. Leading figures in the process are Sahrawi agricultural engineers and gardeners who have been researching and developing the garden practices together with the families. The theories and practices have become rulebased knowledge in the community.

Gardens and agricultural knowledge are starting to change the food production for this community where dependency on international aid has been the case since the arrival of the Sahrawi to the refugee camps in 1975. Earlier the Sahrawi were pastoralist nomads in Western Sahara. Pekka Niskanen and Mohamed Sleiman Labat follow in their artistic research project the multi-layered story of phosphate in the Baltic region as well as in the Sahrawi Refugee camps in Hamada Desert. The project deals with phosphate and its effects on two vastly different environments. Phosphate from Western Sahara has ended up in the Baltic Sea to cause eutrophication.

Pekka Niskanen: In the previous research on “Family Gardens, an Emerging Discourse in the Sahrawi Community” Niskanen and Mohamed Sleiman Labat have observed the emergence of small scale family gardens in the Saharawi community in the Hamada Desert. The article appreciates how gardens and agricultural knowledge are starting to change people’s perception about food production and diet. Especially for this community where dependency on international aid has been the case since the arrival of the Saharawi to the refugee camps in Algeria in 1975. Niskanen was an artist in residence at Villa Lante at the end of summer 2022 invetigating community gardens in Rome.

Mohamed Sleiman Laba: Born and raised in the Sahrawi Refugee Camps southwest Algeria, my art draws upon the past and present life of the Sahrawi people. In 2015 I created Motif Art Studio after destructive floods in Samara Camp. The studio was built from the discarded materials and broken furniture. The studio organizes different art collaborations, interactive sessions and art talks. It also includes an experimental garden to grow vegetables and plants next to the studio. The garden provides some food for our family as well as an escape from the harsh desert hot environment. My art practice aims to address pressing social and environmental issues.

LEONOR RUIZ DUBROVIN

10.3.–2.4.2023

The exhibition will consist of oil paintings that will interlock to form installations. It will revolve around the notion of identity and will explore different concepts such uniqueness, sameness, alterity, alienation…

As a whole, the works will form a fictitious social scenario where different roles and idealized identities will interrelate with each other. Oil paintings of different dimensions will represent a series of scenes and portraits that will form a narrative unit that will go beyond the real, promoting the irrational and dreamlike.

My work is formed by the synthesis of a variety of dualities such as the representative and the suggestive, reality and fiction. The paintings collapse these antagonistic dichotomies that dialogue with each other in order to create alternative conceptual spaces.

Leonor Ruiz Dubrovin (b. 1978) lives and works in Helsinki. She graduated (MFA) from the Finnish Academy of Fine Arts in 2008 and has since then been exhibiting her work in collective and individual exhibitions in different galleries and museums in Finland, Spain, Austria, Denmark and Germany. Such as Taidesalonki Husa, Helsinki Art Museum, Korjaamo Galleria, Galleri Elverket (Pro Artibus Foundation), Finland, Galleri Heike Arndt in Berlin and Denmark, Galerie Toolbox, Berlin, Finnish Cultural Institute in Madrid and Espacio Alexandra, Santander, Spain. Her work has been acquired by several Public and Private collections in Finland and internationally such as the Jenny ja Antti Wihuri Foundation Collection, Pro Artibus Foundation Collection , Finnish State Art Deposit Collection, Museum of Contemporary Art Kiasma (deposition) of Päivi and Paavo Lipponen Trust’s Art Collection and the Finnish Art Society, Finland.

https://leonorruizdubrovin.com/

JENNI HAILI – Voyage Out

10.3.–2.4.2023

Jenni Haili: Voyage outFanny (2022), märkälevyambrotyypit, 24 x 18 cm

Jenni Hailin valokuvainstallaation Voyage Out lähtökohtana toimivat hänen iso-isotätinstä Fannyn ja isotätinsä Signen emigroitumismatkat Amerikkaan.

Fanny (s. 1894) oli kotoisin Suurperolta ja Säiniöstä Viipurin maalaiskunnasta. Hän muutti yksin 16-vuotiaana New Yorkiin, meni naimisiin ja työskenteli taloudenhoitajana, miehensä merillä.1930-lopulla hän muutti Kaliforniaan, avioitui vielä kahdesti, kunnes kuoli vuonna 1969 Fresnossa.

Signe (s. 1902) lähti täysin vastakkaiselta puolelta Suomea, länsirannikolta Kaskisista New Yorkin kautta Bostoniin 25-vuotiaana. Hän löysi aviomiehekseen ruotsalaisen Alfredin, jonka kanssa avioitui Manhattanilla. Myös Alfred työskenteli merillä. Heidän viimeisin asuinpaikkansa oli Malmössa Ruotsissa.

Installaation muodostamilla aikajanoilla Hailin kuvaamien kuvien rinnalle lomittuvat kuvat eri lähteistä: arkistoista, verkosta, kirjoista sekä tekoälyohjelmien luomat kuvat. Teoksen kuvat on vedostettu historiallisella märkälevyambrotypia-menetelmällä.

Jenni Haili (s. 1980) on Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Valokuvataiteen koulutusohjelmasta valmistunut valokuvataiteilija. Keskeistä hänen tuotannossaan on piilottamisen ja esittämisen tematiikka, kuten myös valokuvahistoria niin tekniikoiden kuin sisältöjen kautta. Hailin teoksia on nähty useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Taiteellisen työn ohessa hän opettaa pääasiassa valokuvauksen analogisia menetelmiä Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa Helsingissä. 

https://www.jennihaili.com

NORONKOSKI–RAINIO–SIREN

8.4.–30.4.2023

Tuomo Rainio: Space-time Graininess (2022), reaaliaikainen tietokonegrafiikka

Huhtikuussa Forum Box -galleriassa nähdään ja kuullaan Juuso Noronkosken, Tuomo Rainion ja Joonas Sirenin teoksia. Näyttely on taiteilijoiden yhteistyössä toteuttama kokonaisuus, jonka keskeisiä teemoja ovat erilaiset ajalliset kestot ja niiden havainnointi. Näyttelyssä hahmotellaan kuvaa maailmasta, joka rakentuu kappaleiden sijaan tapahtumista. Nopeat ja hitaat tapahtumat – digitaaliset generatiiviset prosessit, kemialliset valokuvat, kivi, vesi ja ääni – lomittuvat yhteen. Kerronnallisen, yhteen suuntaan etenevän aikakäsityksen sijaan, aikaa tarkastellaan kestojen välisten suhteiden kautta.

Juuso Noronkoski (s. 1983) on Helsingissä asuva ja toimiva kuvataiteilija, joka on valmistunut valokuvataiteen maisteriohjelmasta Aalto-yliopistosta vuonna 2015. Valokuvan, paikan sekä ajallisen keston välisellä suhteella on keskeinen rooli taiteilijan työskentelyssä. Noronkosken teokset ovat installaatioita, joissa hän yhdistelee valokuvaa, videota, ääntä, veistoksia sekä tekstikatkelmia. Noronkoski on pitänyt yksityisnäyttelyitä, Suomessa, Saksassa ja Japanissa. Hänen töitään on ollut esillä muun muassa Künstlerhaus Bethanienissä, Berliinissä, Loko Galleryssä, Tokiossa sekä galleria Sinnessä, Galerie Anhavalla, SIC galleriassa ja Hippolytessä, Helsingissä.

www.juusonoronkoski.com

Tuomo Rainio (s. 1983) on helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka työskentelyssä yhdistyy digitaalinen valokuva, video ja ohjelmointi. Hän on valmistunut Taiteen maisteriksi Valokuvataiteen koulutusohjelmasta Aalto-yliopistosta vuonna 2011. Rainio työskentelee taiteen ja teknologian lehtorina Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Hänen teoksiaan on esitetty yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla vuodesta 2005 alkaen. Viimeisimpänä hänen teoksiaan on ollut mukana Riga Photography Festivalilla vuonna 2020. Hänen teoksensa Untitled (Gravitational Waves) on koettavissa osana Nykytaiteen museo Kiasman ARS17+ Online Art verkkotaiteen kokoelmaa. Rainion teoksia on mm. Nykytaiteen museo Kiasman, Suomen valokuvataiteen museon sekä EMMA – Espoon modernin taiteen museon kokoelmissa, sekä Valtion taidekokoelmassa.

www.tuomorainio.fi

Joonas Siren (s. 1983) on helsinkiläinen ääni- ja mediataiteilija. Hän on valmistunut Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi tila-aikataiteen linjalta vuonna 2013 sekä Nordic Sound Art -maisteriohjelmasta vuonna 2012. Tärkeimpiä Sirenin näyttelyitä ja projekteja ovat mm: yhteisnäyttely “Toinen laji” Milka Luhtaniemen kanssa Forum Boxissa kesällä 2021, Nordic Sound Art -maisterinäyttely Roskilden nykytaidemuseo 2012, Kuvan kevät 2013, ääniteos Jussi Koitelan Skills of Economy –projektissa Kiasmassa 2016, OFF -performanssi-installaatio Tiivistämössä 2018 (yhteistyö Milka Luhtaniemen, Nicolina Stylianoun ja Elena Rekolan kanssa) sekä yksityisnäyttely “Softbed” Kosminen galleriassa 2019. Lisäksi hän tekee kokeellista elektronista tietokonemusiikkia Forces-nimellä, jolla on hän julkaissut lukuisia levyjä sekä remixejä eri kansainvälisillä elektronisen musiikin levy-yhtiöillä.

https://joonassiren.fi/

 

Utställningsprogram höst 2022

Forum Box höstens utställningsprogram har publicerats! Mera information om utställningarna kommer att publiceras under hösten.

 

5.8.–22.8.2022

SIIRI HAARLA

Siiri Haarla: iiris ≈ siiri (2022), olja på tyget 45 x 40 cm

Utställningen iiris ≈ siiri behandlar mänsklighet, språket och synen. De här tavlor väcker frågor om livets principen; hur ett träd blir ett träd, hur en blomma blir en blomma? Hur och när blir jag mig själv? Vad betyder fri vilja eller individualitet, när våra ögon och hjärnor bygger på våra gener och på miljöns inverkan? Man kan se bara man vilja att se. Världen bryr sig och färger vid våra ögon och kroppar som är formas efter levt livet. Bestånden av ett tavla påminner människors cirkulär existens och det spår om livet är realiserat på det vid en liknande process.

Läs mera

På Mediabox Valter Tornbergs ljusessä In Medias Res.

 

16.9.–9.10.2022

PAAVO RÄBINÄ

Paavo Räbinä: Minä taistelen, koska se on ainut turvani (2022)

Paavo Räbinäs utställning undersöker kriget, våldet och kampen till makten och lidande som det orsakas.   

På Mediabox Milja Viita.

 

14.10.–6.11.2022

YASSINE KHALED & ELINA OIKARI

Elina Oikari, en stillbild från en ofärdig verk (2022)

Yassine Khaled är bildkonstnäre baserad i Helsingfors. Hans konst diskuterar om digital kommunikation, frihet om rörelse och social maktförhållande.  

Elina Oikari är filmskapare baserad i Helsingfors. Hon arbetar med fiktion, dokumentarisk och experimentell film och tar också fotografier. 

På Mediabox Timo Bredenberg.

 

11.11.–4.12.2022

PÄIVIKKI ALARÄIHÄ, HENNA AHO, TARU HAPPONEN

 

Päivikki Alaräihä undersöker relationer med platser, konst och kroppar genom målningen och installation.

Henna Aho leker med egenskaper som är kännetecknas till målning på hennes konst. Hon också reflekterar formen och väsentlighet om målningen.

Taru Happonen arbetas på det utvidgas området om målningen. Happonen undersöker omgivningen och dess organisms på hennes konst både mikroskopisk nära och från avlägsna kosmisk perspektiv. 

På Mediabox Leda Vaneva.

 

9.12.2022–8.1.2023

LASSE JUUTI & EMMA JÄÄSKELÄINEN

Lasse Juuti (f. 1990, Tammerfors) arbetar med stor och allomfattande skala, reflektering möjligheter om målningen och dess relation med kroppen, rummet och vardagslivet. 

Emma Jääskeläinen (f. 1988, Espoo) skapar skulpturer med långsamma hantverk metoder och övervägas betydelsen om rör och tid på samma tider. Jääskeläinen är den Unga Artist om 2022.

På Mediabox Joonas Hyvönen.

 

 

Höstens 2021 program

Forum Box program för Höst 2021 har publicerats!

HÖST 2021

COMPANIONS 20.8.–12.9.2021

Hanna Saarikoski / Kaija Hinkula / Minna Suoniemi 17.9.–10.10.

Antti Oikarinen ja Jenni Eskola 15.10.–7.11.

Christian Langenskiöld 12.11.–5.12.

Kaarlo Stauffer 10.12.–9.1.2022

Mediabox:

Sasha Huber: The Firsts – Edmonia Lewis 20.8.–12.9.
Aino Aksenja: Small town girl 17.9.–10.10.
Nina-Maria Oförsagd: Arrangement non-existent 15.10.–7.11.
Ewa Górzna & Katarzyna Miron: Surround (Working title) 12.11.–5.12.
Jan Ijäs: Belgrade Forest Incident …and What Happened to Mr.K? 10.12.–9.1.2022

Forum Box konstnärer: Kaisu Koivisto

Forum Box konstnärer är en ny serie där vi introducerar våra underbara medlemskonstnärer. Kooperativet Forum Box skapades över 25 år sen, och nuförtiden har vi över hundra medlemmar som representerar flera generationer och genrer av förstklassig konst.

Den första konstnären som introduceras är bildkonstnären Kaisu Koivisto och hennes senaste installationsverk Siirrettävä monumentti.

Kärnan i Kaisu Koivistos arbete är de särdragen i det nordliga landskapet och förändringar i samhällen. De överraskande kombinationerna av ämne och material är karakteristiska för Koivistos verk, där hon reflekterar över gränssnitten mellan natur, teknik och kultur. Kaisu Koivistos verk har utställts t.ex. på följande platser: Kiasma, Aboa Vetus & Ars Nova-museum, Reina Sofia Museum (Madrid), PS 1 (New York), Estonian Art Museum Kumu (Tallinn), Tokyo Metropolitan Museum, Porin taidemuseo, Galleria Sculptor, Forum Box.

http://www.kaisukoivisto.com
@kaisukoivisto
Facebook

Kaisu Koivisto: Siirrettävä monumentti, 2021.

Kaisu Koivisto: Siirrettävä monumentti
Installation (textil, säkerhetsstängsel), 2021.
250 x 450 cm

Jag följer världens nyheter noga. Proteströrelser förstör monument som är stötande ur vår tids perspektiv. Vissa protesterar för demokrati, andra för andra motiver. Den förenande faktorn är säkerhetsstängsel som begränsar eller försöker begränsa rörelsen för människor. Siirrettävä monumentti är en idé om ett fridfullt monument som kan flyttas från en plats till en annan. Textildelen av arbetet viks mjukt över strukturen jag gjorde av säkerhetsstängsel till en tältliknande form.

Fem förslag valda till andra skedet av Taidetta Jätkälle -konsttävlingen!

Konsttävlingens Taidetta Jätkälle första skede är avslutat. Vi tackar alla deltagare!

Vi mottog 93 förslag, och prisnämnden valde fem förslag till tävlingens andra skede. Deltagarna som fortsättar till andra skedet har meddelats personligen. Vinnarna av tävlingen publiceras på Forum Box webbplats senast under augusti 2021.

Läs mer om Taidetta Jätkälle -tävlingen.

Adressen för Taidetta Jätkälle förslag har ändrats!

Adressen för Taidetta Jätkälle förslag has ändrats. Se Tävlingsprogrammet för mera information.

Ett nytt offentligt konstverk för Busholmens hamnområdet söks med en öppen, tvådelad tävling 28.8.2020–4.6.2021. Syftet med tävlingen är att hitta ett permanent verk som ska vara bunden till sin plats och som återspeglar områdets identitet.

Läs mera om tävlingen.

Taidetta Jätkälle – FAQ

Första frågor som gäller Taidetta Jätkälle  -konstverktävlingen har nu publicerats.

Se alla frågor och svar samt tävlingsinfo här.

Tävlingens första fas började 28.8.2020 och den pågår fram tills 20.1.2021. Deltagarna måste ställa sina frågor som gäller tävlingens första fas senast 15.11.2020 via majl: kontaktperson Virpi Näsänen, virpi.nasanen[at]forumbox.fi. Frågorna kommer att besvaras på Taidetta Jätkälle -sidan på Forum Box webbsida så fort som möjligt, och senast 1.12.2020.

Jämställdighet i Forum Box

Forum Box är en konstnärsdriven andelslag som uppskattar konstens frihet, gemenskap och diversitet. Vi strävar efter att utveckla våra akitiviteter så att de uppfyller våra värderingar, och således observera effekterna av våra aktiviteter på vårt samhälle.

Vår likabehandlingsplan var godkänt av styrelsen av Andelslagen Forum Box i augusti 2020. Likabehandlingsplanen används för observering främjandet av jämställdighet och icke-diskriminering i följande aktiviteter:

  • tillgänglighet av galleriet
  • en jämlik arbetsgemenskap
  • rekrytering
  • icke-diskrimination i vår kommunikation
  • icke-diskrimination i våra medlemsaktiviteter
  • jämställdighet och icke-diskrimination i vårt program och open calls

Läs mera om vår likabehandlingsplan här.

I 2020 gick Forum Box med i Justitieministeriets ”Område fritt från diskriminering” -kampanj.

Forum Box öppnas i 17 juni

Glada nyheter! Galleri Forum Box öppnas i 17 juni med Maija Tammis och Charles Quevillons utställning Immortal’s Birthday. Läs mer om utställningen.

Vi kommer inte arrangera vernissage för allmänheten under denna utställning, men det går att besöka galleriet under våra normala öpettider eller boka ett privat besök. Kontakta vår personal för ytterligare information.

Vi följer regeringens riktlinjer och rekommendationer för Covid-19. Vi lägger stor vikt vid renlighet samt handhygien i våra lokaler. Vi ber även alla våra besökare hålla ett avstånd på 2 meter till andra som vistas i galleriet. Vi kan vid behov begränsa vårt besökarantal.